Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

    
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10210 Αθήνα  Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
                                    www.sepeinspector.blogspot.com                         Συνάδελφοι
σας πληροφορούμε ότι, κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 18-05-2012, βρέθηκαν εκατόν δέκα εννέα (119) ψηφοδέλτια, εκ των οποίων εκατόν δέκα επτά (117) έγκυρα και δυο  (02) λευκά.
Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων έλαβε έκαστος ψήφους, όπως αναγράφεται κατωτέρω.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ       
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ    (25)     Είκοσι πέντε
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    (39)     Τριάντα εννέα
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ    (27)     Είκοσι  επτά
ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ    (29)     Είκοσι εννέα
ΛΙΒΑΝΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    (56)     Πενήντα έξι
ΜΟΦΟΡΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ    (41)     Σαράντα ένα
ΜΠΑΚΟΥ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ    (43)     Σαράντα τρία
ΝΟΔΑΡΑ   ΕΛΕΝΗ    (48)     Σαράντα οκτώ
ΣΑΠΡΙΚΗΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     (46)     Σαράντα έξι
ΤΑΒΟΥΛΤΖΙΔΟΥ   ΑΘΗΝΑ    (38)     Τριάντα οκτώ
ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ    (35)     Τριάντα πέντε
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ   ΚΛΕΑΝΘΗΣ    (37)     Τριάντα επτά

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    (45)     Σαράντα πέντε
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ    (36)     Τριάντα έξι
ΡΟΖΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    (42)     Σαράντα δυο
ΧΑΛΑΤΣΗΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ    (41)     Σαράντα έναΈτσι, με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα κατά σειρά πλειοψηφίας και για το αντίστοιχο αξίωμα εξελέγησαν οι κατωτέρω:
α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ       
ΛΙΒΑΝΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    (56)     Πενήντα έξι
ΝΟΔΑΡΑ   ΕΛΕΝΗ    (48)     Σαράντα οκτώ
ΣΑΠΡΙΚΗΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     (46)     Σαράντα έξι
ΜΠΑΚΟΥ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ    (43)     Σαράντα τρία
ΜΟΦΟΡΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ    (41)     Σαράντα ένα
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    (39)     Τριάντα εννέα
ΤΑΒΟΥΛΤΖΙΔΟΥ   ΑΘΗΝΑ    (38)     Τριάντα οκτώ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ   ΚΛΕΑΝΘΗΣ    (37)     Τριάντα επτά
ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ    (35)     Τριάντα πέντε

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ    (29)     Είκοσι εννέα
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ    (27)     Είκοσι  επτά
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ    (25)     Είκοσι πέντε

β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    (45)     Σαράντα πέντε
ΡΟΖΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    (42)     Σαράντα δυο
ΧΑΛΑΤΣΗΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ    (41)     Σαράντα ένα


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ    (36)     Τριάντα έξιΗ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: