Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου η ακόλουθη επιστολή του μέλους του Συλλόγου κ. Καλκάνη Μιχάλη μετά από αίτησή του για δημοσίευση. Η ιστοσελίδα μας είναι πρόθυμη να αναρτά απόψεις μελών του Συλλόγου που αφορούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Μείωση υπηρεσιών Κ.Υ Υπουργείου Εργασίας και ΣΕΠΕ.

Με στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και των υπηρεσιών της Κ.Υ του Υπουργείου Εργασίας και του ΣΕΠΕ, συγκροτήθηκαν διαδοχικά δύο (2) διμελείς επιτροπές με αδιαφανείς διαδικασίες στην επιλογή των προσώπων, που η μια αντικατέστησε την άλλη.

Βρισκόμαστε τώρα χρονικά σε αναμονή της ανακοίνωσης του σχεδίου των υπηρεσιών (οργανόγραμμα) που επεξεργάζεται και θα προτείνει η δεύτερη επιτροπή προκειμένου να μειωθούν οι λειτουργικές δαπάνες και οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και της Κ.Υ του Υπουργείου. (Η μείωση των λειτουργικών δαπανών δεν ταυτίζεται με αυτή που προκύπτει από τη μείωση του αριθμού των υπηρεσιών.)

Η απουσία στελέχους της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας και από τις δύο επιτροπές προοιωνίζεται καταστροφικά αποτελέσματα για μια ακόμη φορά για τον τομέα αυτόν και γενικότερα για την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ο σχολιασμός που θα κάνω αφορά το οργανόγραμμα των υπηρεσιών που προτάθηκε από την πρώτη επιτροπή και είδε το φώς της δημοσιότητας ως επίσημη θέση του Υπουργείου Εργασίας, ευτυχώς όμως δεν υλοποιήθηκε λόγω των δύο αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Με τη κατάργηση διευθύνσεων και τμημάτων του ΣΕΠΕ αποδυναμώθηκε η επιχειρησιακή δυνατότητα του ελεγκτικού του μηχανισμού, ενώ αποδιοργανώθηκε πλήρως η δομή του τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
 2. Αγνοήθηκε πλήρως ο ν.3996/2011 που πρόσφατα ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή, ο ποίος έδινε δυναμική ανόδου στην ανάπτυξη του ΣΕΠΕ με καθορισμένες τις κατά τόπον αρμοδιότητες των υπηρεσιών του και ειδικά στον τομέα ασφάλειας και υγείας, ανεβάζοντας τον αριθμό των περιφερειακών διευθύνσεών του, από επτά (7) σε δεκαπέντε (15).
 3. Δεν έγινε αξιολόγηση των υπηρεσιών με αποτέλεσμα να θεωρηθούν ισοδύναμες οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ με στοχοθεσία και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του έργου τους στο κοινωνικό σύνολο, με ορισμένες υπηρεσίες της Κ.Υ του Υπουργείου χωρίς στοχοθεσία και ωφέλιμο έργο οι οποίες έπρεπε να είχαν καταργηθεί προ πολλού χρόνου. Η ισοδυναμία αυτή επεκτείνεται και στη κατανομή των οικονομικών πόρων εξισώνοντας υπηρεσίες ελεγκτικού μηχανισμού με (μετακινήσεις επιθεωρητών για ελέγχους-καταγγελίες-ατυχήματα, υποδομές ηλεκτρονικής επικοινωνίας και γραφικών υλών για άμεσες αποκρίσεις σε αιτήματα πολιτών, αστυνομικών και δικαστικών αρχών και γραμματειακή εξυπηρέτησή τους ), με απλές υπηρεσίες γραφείου.
 4. Δεν αξιολογήθηκαν πρωταρχικά οι υπηρεσίες που διαχρονικά παρουσιάζουν μηδενική ή ελάχιστη χρησιμότητα και προσφορά προς τον πολίτη, ως υπηρεσίες «ψυγείου», «μουσειακού τύπου», «βιτρίνας» και «παραγωγής γραφειοκρατίας», προκειμένου να προταθεί η κατάργησή τους.
 5. Δεν λήφθηκε υπόψη ότι στη χώρα μας υπό συνθήκες δεινής οικονομικής κρίσης , θα έπρεπε να ενισχυθεί ο ρόλος του ΣΕΠΕ και στους δύο τομείς του. Οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων με το ελεγκτικό έργο τους συντελούν στην αύξηση των εισροών (εισφοροδιαφυγή-αδήλωτη εργασία) και οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην μείωση των εκροών από τα ασφαλιστικά ταμεία (εργατικά ατυχήματα-ασθένειες με αιτία την εργασία).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με το οργανόγραμμα που προτάθηκε επιλέχτηκε η πιο ακριβή οικονομικά λύση, με μείωση των περιφερειακών υπηρεσιών του ΣΕΠΕ που επιστρέφουν πολλαπλάσιο όφελος κοινωνικό και οικονομικό στον πολίτη και τη χώρα και διατήρηση υπηρεσιών που εξυπηρετούν μόνον προσωπικά συμφέροντα και «καθεστώτα βολέματος».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

(Για τις υπηρεσίες τεχνικών-υγειονομικών στο ΣΕΠΕ και την Κ.Υ του Υπουργείου Εργασίας).

Είναι γνωστό ότι ο τομέας Ασφάλειας και Υγείας του ΣΕΠΕ λειτουργεί οριακά με επτά (7) περιφερειακές διευθύνσεις σε όλη την Ελλάδα. Η πρόταση του οργανογράμματος να παραμείνουν μόνο τρεις (3) περιφερειακές διευθύνσεις δημιουργεί συνθήκες κατάρρευσης του ελεγκτικού μηχανισμού του. Αντιστοιχεί στην μείωση κατά 57% των περιφερειακών διευθύνσεών που λειτουργούν σήμερα και μείωση κατά 80% των περιφερειακών διευθύνσεων που προβλέπονται στον ν.3996/2011.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο σχολιασμός μου θα ήταν ελλιπής αν δεν έκανα συγκεκριμένη αναφορά στην αξιολόγηση των υπηρεσιών της Κ.Υ του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ που έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Ακόμα να σημειωθεί ότι οι αναφορές για τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών ουδεμία σχέση έχουν και δεν αφορούν στο ελάχιστο την αξία και αποδοτικότητα των υπηρετούντων συναδέλφων σε αυτές.

 1. Ο βαρύγδουπος αλλά και ακατάληπτος τίτλος της διεύθυνσης Δ24 δεν δικαιολογεί την ύπαρξή της με δομή διεύθυνσης στην Κ.Υ του Υπουργείου. Θα έπρεπε σε επίπεδο τμήματος, οι αρμοδιότητές της να ασκούνται υπό τη διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του ΣΕΠΕ.
 2. Το ΚΥΑΕ (Κέντρο Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας) από αδρανής μουσειακού τύπου υπηρεσία στην Κ.Υ του Υπουργείου θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ως επιτελική διεύθυνση στο ΣΕΠΕ, με τμήματά της τα τρία (3) τοπικά τμήματα μετρήσεων του ΣΕΠΕ με εμβέλεια δράσης σε όλη την Ελλάδα, που προβλέπονται στον ν.3996/2011.
 3. Η Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας θα πρέπει να μετακινηθεί ως Διεύθυνση στην Κ.Υ του ΣΕΠΕ, προκειμένου άμεσα να ανατροφοδοτείται από την εμπειρία του επιχειρησιακού του μηχανισμού και να έχει ορθότερη και ταχύτερη απόκριση στις νομοθετικές αλλαγές που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.
 4. Θα πρέπει να καταργηθεί η υπηρεσία των Ειδικών Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ και στον τομέα της ασφάλειας και υγείας και στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Η υπηρεσία αυτή ενώ ξεκίνησε με προοπτικές τον εσωτερικό έλεγχο του ΣΕΠΕ και την επίλυση των πλέον περίπλοκων προβλημάτων της Επιθεώρησης, μετατράπηκε σε «υπηρεσία ψυγείο» και ενίοτε «ιδιωτικό στρατό» του πολιτικού προϊσταμένου, δημιουργώντας προστριβές με συναδέλφους της Επιθεώρησης και ασχολούμενη με κοινότυπους ελέγχους και καταγγελίες.

Η δυναμική η οποία δίνεται στον τομέα της ασφάλειας και υγείας και η «οικονομία» που γίνεται στον αριθμό των διευθύνσεων και των τμημάτων με την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων πρέπει να συμπληρωθεί με τα ακόλουθα απαραίτητα μέτρα:

 1. Διατήρηση ή αύξηση των επτά (7) περιφερειακών διευθύνσεων ασφάλειας και υγείας που λειτουργούν σήμερα σε όλη την επικράτεια ενδεχομένως με διαφορετικά γεωγραφικά όρια.
 2. Αύξηση του αριθμού των τοπικών τμημάτων ασφάλειας και υγείας με πύκνωσή τους κυρίως στις περιφερειακές διευθύνσεις Αττικής, Θεσσαλονίκης και Πάτρας σε συνάρτηση με τον αριθμό των υπηρετούντων επιθεωρητών και παράλληλα συστέγασή τους όπου αυτό είναι εφικτό, για την μείωση του λειτουργικού κόστους των υπηρεσιών.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους όσοι επώνυμα αλλά και «ανώνυμα», άλλοι από άγνοια και άλλοι από δόλο, ενεργούν ως ιδιοκτήτες δημοσίων υπηρεσιών διατηρώντας αυτές, αν και έχουν μικρή η μηδενική χρησιμότητα στο κοινωνικό σύνολο, ενώ προγραμματίζουν την αποδυνάμωση του ΣΕΠΕ και την κατεδάφιση της δομής της επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας η οποία αποδεδειγμένα προσφέρει ωφέλιμο-χρήσιμο έργο στους πολίτες. Η άγνοια για τη διαχείριση τόσο σοβαρών θεμάτων δεν δικαιολογείται, ο δόλος τιμωρείται.

ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΕΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ & ΚΡΗΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: