Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com

Αθήνα 23 Απριλίου 2010
Αρ. Πρωτ. : 1

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Συλλόγου
Συναδέλφισσες – οι
Σας ενημερώνουμε ότι την 21.4.2010 το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε Σώμα και μετά από μυστική ψηφοφορία έγινε η εκλογή της νέας σύνθεσής του, η οποία είναι:
Πρόεδρος Φραγκιαδάκης Νικόλαος Αθήνα (τηλ. 210 – 3702339)
Αντιπρόεδρος Ρόζου Παναγιώτα Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310 – 524299)
Γενικός Γραμματέας Φωτιάδης Πρόδρομος Αθήνα (τηλ. 210 – 3702306)
Ταμίας Οικονόμου Βασίλειος Αθήνα (τηλ. 210 – 3702338)
Μέλη Κακαβάς Ιωάννης Πάτρα (τηλ. 2610 – 438464)
Καραγιάννης Κων/νος Αθήνα (τηλ. 210 – 3702319)
Νοδάρα Ελένη Αθήνα (τηλ. 210 – 3748755)
Φλωράτου Αγγελική Πειραιάς (τηλ. 210 – 4222170-1)
Νέζος Δημήτριος Ναύπλιο (τηλ. 27520 – 99317)

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά τη λήξη της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα κ. Χάλαρη Μιχαήλ, στην οποία συζητήθηκαν θέματα που μας απασχολούν.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Φραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: