Τρίτη, 11 Μαΐου 2010


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310

Αθήνα 03 Μαΐου 2010
Αρ. Πρωτ. : 6


Προς : κ. Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης
Κοιν.: κ. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε.


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Μετά από ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας σχετικά με την πιθανότητα μεταστέγασης υπηρεσιών του Υπουργείου σε άλλο κτίριο (πρώην καπναποθήκες του εργοστασίου «Κεράνη»), θα θέλαμε με τη σειρά μας να σας τονίσουμε την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί από την πολιτική ηγεσία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με το θέμα της επάρκειας των εν λόγω κτιριακών εγκαταστάσεων από πλευράς στατικής και δομικής καταλληλότητας. Ως γνωστόν, στο παρελθόν δεν είχαν τελεσφορήσει παρόμοιες προσπάθειες για τη μεταστέγαση άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών, εξαιτίας σημαντικών προβλημάτων που προέκυψαν στην πορεία υλοποίησης των σχετικών εγχειρημάτων (στατική και δομική ακαταλληλότητα του κτιρίου, έλλειψη κυκλοφοριακής μελέτης για τις επιπτώσεις της συνεπαγόμενης προσέλκυσης μεγάλου αριθμού μετακινήσεων στην ήδη βεβαρημένη περιβαλλοντικά ευρύτερη περιοχή, έλλειψη μέσων μετακίνησης σταθερής τροχιάς αλλά και γενικότερα ικανοποιητικών συγκοινωνιακών υποδομών για την εξυπηρέτηση πολιτών και εργαζομένων κ.λ.π.). Σύμφωνα δε και με παλαιότερα δημοσιεύματα του Τύπου, οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες είχαν αποφανθεί περί της ακαταλληλότητας του συγκεκριμένου κτιρίου.
Λόγω της κρισιμότητας του όλου θέματος για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων του Υπουργείου και του Σ.ΕΠ.Ε. αλλά και γενικότερα για την υποχρέωση τήρησης της εργατικής νομοθεσίας (θέμα δηλαδή για το οποίο το Υπουργείο είναι προφανές ότι πρέπει να δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία και να λαμβάνει υπόψη του σε κάθε νέο σχεδιασμό και υποδομή), ευελπιστούμε όπως από την πλευρά σας εξετάσετε όλες τις πτυχές του ανωτέρω θέματος με την δέουσα προσοχή. Επιπλέον, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά για το αν υφίσταται ή όχι ζήτημα τέτοιου προγραμματισμού από την πλευρά του Υπουργείου, καθώς επίσης και εάν έχουν ληφθεί υπόψη τα ανωτέρω σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιου σχεδιασμού.

Για το Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Φραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: