Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com

Αθήνα, 04 Απριλίου 2011
Αριθμ. πρωτ. 50

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 49/10 – 03 – 2011 εγγράφου μας για τη σύγκληση ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ και λόγω του ότι δεν υπήρξε απαρτία στις 31 – 03 – 2011, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας στη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2011 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2. του καταστατικού, που θα γίνει

στις 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Πειραιώς 40).

Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων, που θα συζητηθούν, και της αναγκαιότητας συμμετοχής ΟΛΩΝ μας στον προγραμματισμό δράσης και στην απόφαση λήψης μέτρων, καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν σε αυτή τη Γενική Συνέλευση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Φραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: