Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΟΕΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com
Αθήνα: 03.03.2011 Αρ. Πρωτ.: 47
Προς : Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου
Οργανισμού Εργατικής Εστίας
κ. Τσιμπίδα Βασιλική
Κοιν.: Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης
κ. Νταλάρα Άννα

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 1849/89 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2150/93 και με δεδομένο ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, σας υποβάλλουμε αίτημα για διάθεση στο ταμείο του Συλλόγου μας αντίστοιχου ποσού που χορηγείτε σε άλλους Συλλόγους του Υπουργείου μας για την ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, της πνευματικής και σωματικής καλλιέργειας και της ψυχαγωγίας των μελών μας.
Θα επιθυμούσαμε να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), ότι παρόλο που ο Σύλλογός μας έχει ιδρυθεί από το 1989 και απαριθμεί άνω των 300 μελών πανελλαδικά, οι οποίοι είναι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. και υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ποτέ στο παρελθόν δεν μας έχει διατεθεί κάποιο ποσό σύμφωνα με τις προαναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις.
Είμαστε βέβαιοι για την κατανόηση και την άμεση ανταπόκρισή σας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Φραγκιαδάκης Νίκος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: