Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


           Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10010 Αθήνα  Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
                                                      www.sepeinspector.blogspot.com
                                                                                                Αθήνα:  19.09.2011                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 64
           

Προς : Υπουργό Εργασίας
             και Κοινωνικής Ασφάλισης  
             κ. Γ. Κουτρουμάνη
             

Κοιν.:  1)  Υφυπουργό Εργασίας
                  και Κοινωνικής Ασφάλισης
                      κ. Ι. Κουτσούκο
               2)  Γενική Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας
                     και Κοινωνικής Ασφάλισης
                      κα Α. Στρατινάκη
                3)   Ειδικό Γραμματέα
                    Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
                    κ. Μ. Χάλαρη
              4)  Μέλη του Συλλόγου μας                 

Κύριε Υπουργέ
Με αφορμή τις επιβαλλόμενες περικοπές επί του τακτικού προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 2011, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2/59709/26-8-2011 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Σαχινίδη και από τις οποίες προκύπτουν δραστικές μειώσεις στους κωδικούς 0511, 0512 και 0711, καθίσταται σαφές ότι με τις επιπλέον αυτές περικοπές δημιουργούνται τεράστια λειτουργικά προβλήματα στις Υπηρεσίες μας και ιδιαίτερα στο ελεγκτικό μας έργο (απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, απασχόληση Κυριακές και Αργίες, μετακινήσεις εκτός έδρας), τόσο σε τοπικό όσο και Περιφερειακό επίπεδο, λόγω αδυναμίας της καταβολής αποζημίωσης αυτών.
Εντονότερο θα είναι το πρόβλημα για τις Υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (πρώην Τεχνικές και Υγειονομικές Επιθεωρήσεις), οι οποίες  έχουν την ιδιαιτερότητα να ασχολούνται με το αντικείμενο της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Κάτι τέτοιο αναμένεται να οδηγήσει στην υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας σε όλους τους εργασιακούς χώρους και να αυξήσει αντίστοιχα τον κίνδυνο πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων. Επιπλέον καθίσταται προβληματική, όχι μόνο η έγκαιρη εξέταση καταγγελιών εργαζομένων αλλά και η έγκαιρη αυτοψία και διερεύνηση σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων.
Η διαφαινόμενη και ορατή πλέον υποβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας σε όλα τα επίπεδα ως προς την ομαλή λειτουργία της, έρχεται σε αντίθεση και παραβιάζει κατάφωρα τις επιταγές της 81 Δ.Σ.Ε., με  αποτέλεσμα να σας εκθέτει και να σας καθιστά υπεύθυνο και υπόλογο τόσο σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο, όσο και απέναντι σε όλους τους συναδέλφους Επιθεωρητές Εργασίας και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο.
Πάγια θέση του Συλλόγου μας ήταν και παραμένει η ενίσχυση και διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής οικονομίας και των δεσμεύσεων της Πολιτείας σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο,  η προάσπιση του κύρους και της ανεξαρτησίας της, με δεδομένη την καθολική αναγνώριση από ολόκληρη την κοινωνία του σημαντικού έργου που επιτελούν οι Επιθεωρητές Εργασίας σε ολόκληρη τη Χώρα.
Με δεδομένη τη γενικά παραδεκτή συμβολή της Επιθεώρησης Εργασίας στην προστασία των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα, θεωρούμε επιτακτική και επιβαλλόμενη την άμεση παρέμβασή σας στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, προκειμένου να υπάρξει εξαίρεση των Υπηρεσιών μας από τις περικοπές αυτές.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και λόγω της σοβαρότητας του θέματος σας καλούμε να ορίσετε άμεσα μια συνάντηση μαζί μας για να συζητηθούν τα προβλήματα αυτά και να μας γνωρίσετε τις προθέσεις και τις περαιτέρω ενέργειές σας.

                                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας    
    
Καραγιάννης Κωνσταντίνος                                                                             Οικονόμου Βασίλειος


Δεν υπάρχουν σχόλια: