Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10210 Αθήνα  Τηλ. 210 3702312, Fax: 210 3702310
               www.sepeinspector.blogspot.com                         

                                                                           
                                                                                       Αθήνα:   10-01-2013
                                                                         Αρ. Πρωτ. : 25

                                                                          ΠΡΟΣ:          Υπουργό κ. Ι. Βρούτση
                                                                             Υφυπουργό κ. Ν. Παναγιωτόπουλο
                                                                             Γεν. Γραμματέα κα. Α. Στρατινάκη
                                                                             Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ κ. Μ. Κανδαράκη


ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μετά τις συναντήσεις με τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ κ. Μ. Κανδαράκη και τη Γενική Γραμματέα κα. Α. Στρατινάκη, σχετικά με το κατατεθέν οργανόγραμμα που μας παρουσιάσθηκε και στο οποίο προβλέπεται  η μείωση των οργανικών μονάδων της Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ (στο πλαίσιο της γενικότερης οριζόντιας και κατά την άποψή μας  ισοπεδωτικής αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Δημοσίου, η οποία γίνεται χωρίς καμία πραγματική αξιολόγηση και χωρίς να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητά τους, ο διαφορετικός ρόλος και η διαφορετική χρησιμότητά τους στην Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία), δηλώνουμε ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι με το προτεινόμενο οργανόγραμμα το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων ότι οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας του ΣΕΠΕ μειώνονται κατά 39%, ποσοστό αυξημένο κατά 56% σε σχέση με το μέσο όρο μείωσης των δομών του Υπουργείου (25%).

 Οι λόγοι οι οποίοι τεκμηριώνουν την κάθετη αντίθεσή μας είναι οι παρακάτω:


1.    Έρχεται σε αντίθεση με  το μνημόνιο Ι ( Ν. 3845/2010 Παράρτημα IV άρθρο 5 παραγρ. 2 ) που αναφέρει ότι «η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση για την ενδυνάμωση της Επιθεώρησης Εργασίας η οποία πρέπει να στελεχωθεί πλήρως με εξειδικευμένο προσωπικό και να έχει ποσοτικούς στόχους σε σχέση με τον αριθμό των ελέγχων που θα πραγματοποιεί».


2.    Δεν καλύπτεται σε θέματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός 9 νομών (350.000 περίπου) της χώρας (Αρκαδία, Ηλεία, Άρτα, Φωκίδα, Ευρυτανία, Δράμα, Πιερία, Πέλλα και Χαλκιδική) λόγω μειωμένων χρηματοδοτήσεων για έξοδα κίνησης και έλλειψης υπηρεσιακών αυτοκινήτων (21 για όλη την επικράτεια).

3.    Αυξάνεται λόγω των αναγκαστικών μετακινήσεων από νομό σε νομό το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων στους παραπάνω 9 νομούς της χώρας λόγω της προτεινόμενης κατάργησης των Τμημάτων της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας. Με βάση τα στοιχεία για το 2012, από τη μείωση των περιφερειακών τμημάτων προκύπτει επιπλέον κόστος στις επιχειρήσεις και τους συναλλασσόμενους πολίτες προς τις Τεχνικές Επιθεωρήσεις ύψους περίπου 500.000 € ετησίως και 7.000 χαμένων ημερών εργασίας (7000 επισκέψεις και καταθέσεις εγγράφων σε 9 τμήματα, 70€ κόστος μετακίνησης).

4.    Βρίσκεται σε αντίθεση με την έκθεση του ILO (Διεθνές Γραφείο Εργασίας), που ήταν αποτέλεσμα μνημονιακής υποχρέωσης (αξιολόγηση δομών) και στην οποία γίνεται ρητή αναφορά για τη διατήρηση και την ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών δομών.

5.    Αυξάνεται το κόστος λειτουργίας της Τεχνικής & Υγειονομικής επιθεώρησης από την δημιουργούμενη ανάγκη κάλυψης των εξόδων εκτός έδρας για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί το σύνολο των ελέγχων του 2012 στους 9 νομούς της χώρας όπως άλλωστε προβλέπεται και από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Άρτεμις» που τόσο φιλόδοξα πρόσφατα παρουσίασε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Το υπολογιζόμενο επιπλέον κόστος με βάση την υπάρχουσα στελέχωση των υπηρεσιών ανέρχεται σε 180.000 € ετησίως, υπό την προϋπόθεση διατήρησης του προβλεπόμενου αριθμού ελέγχων στα συγχωνευόμενα περιφερειακά τμήματα (9 τμήματα, 2400 έλεγχοι ετησίως, 150€ εκτός έδρας, 1200 μετακινήσεις ετησίως).

6.    Το μόνο όφελος από τις προτεινόμενες μειώσεις, αφορά στις 9 θέσεις προϊσταμένων περιφερειακών τμημάτων και ανέρχεται σε περίπου 13.500€ ετησίως. Τονίζεται ότι σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση τα περιφερειακά τμήματα τεχνικής επιθεώρησης συστεγάζονται με τα αντίστοιχα τμήματα κοινωνικής επιθεώρησης, τα οποία παραμένουν και στο νέο οργανόγραμμα οπότε δεν προβλέπεται καμία μείωση λειτουργικών εξόδων.

Συνοψίζοντας, το προτεινόμενο Οργανόγραμμα δημιουργεί:

1.    Συνολική επιβάρυνση (δημοσιονομική και ιδιωτική) της τάξης των 680.000 ευρώ
2.    Αφήνει 300.000 εργαζόμενους χωρίς κάλυψη για την ασφάλεια της εργασίας
3.    Ταλαιπωρεί 7.000 επιχειρήσεις και εργαζομένους χωρίς κανένα όφελος


Με βάση τα παραπάνω  η νέα δομή που περιγράφεται στο σχέδιο του Οργανογράμματος και αφορά τις Υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας, οδηγεί νομοτελειακά στη δυσλειτουργία τους και κατά συνέπεια θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, σε μία περίοδο μάλιστα που καταργούνται παράλληλα και άλλες θεμελιώδεις κατακτήσεις και δικαιώματά τους και η οποία περίοδος χαρακτηρίζεται από την τεράστια οικονομική ύφεση, την κοινωνική εξαθλίωση και τη δραστική μείωση των δαπανών για τη Δημόσια Υγεία και Πρόνοια.

Εν κατακλείδι, κρίνουμε αναγκαίο και επιτακτικό, η Πολιτεία να αναζητήσει προς άλλες κατευθύνσεις φαινόμενα δυσλειτουργίας και έλλειψης παραγωγικότητας και να διατηρήσει ακέραιο το Σ.ΕΠ.Ε., τουλάχιστον με την υφιστάμενη δομή του, ενισχύοντας παράλληλα με κάθε δυνατό τρόπο το ελεγκτικό του έργο, όπως προβλέπεται και ρητά αναφέρεται στην 81 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας αλλά και σε ξεχωριστή παράγραφο τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο «Μνημόνιο», τα οποία συνιστούν διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.
 Εξάλλου, δεν πρέπει να  διαφεύγει της  προσοχής, ότι η «Τρόικα» έχει επανειλημμένα επισημάνει τη σπουδαιότητα και τη σημασία της Επιθεώρησης Εργασίας στη μάχη ενάντια στην αδήλωτη και στην ανασφάλιστη εργασία, που μαζί με την φοροδιαφυγή αλλά και τον αθέμιτο ανταγωνισμό από πολλές επιχειρήσεις (οι οποίες για παράδειγμα δεν τηρούν τη νομοθεσία για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία κα ανταγωνίζονται επιχειρήσεις που τη σέβονται), αποτελούν το υπ’ αριθμόν ένα «αγκάθι» στην ανάπτυξη της Χώρας μας.
Κατά συνέπεια, ερμηνεύοντας απλά  τις ανωτέρω κατευθύνσεις της «Τρόϊκας», είναι λογικά προφανές ότι το Σ.ΕΠ.Ε, θα έπρεπε να εξαιρείται από την επιχειρούμενη μείωση των οργανικών μονάδων του. Στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο έχει εισέλθει πλέον η Χώρα μας, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει το Κράτος χωρίς ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.
 Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητάμε:
1.    την εξαίρεση του Σ.ΕΠ.Ε., από κάθε επιχειρούμενη μείωση των οργανικών του μονάδων
2.    την εξαίρεση του ΣΕΠΕ από τις διαδικασίες διαθεσιμότητας των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας και των λοιπών υπαλλήλων.
Εμείς από την πλευρά μας, δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο το κύρος και τη λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε., του μοναδικού δηλαδή μηχανισμού ελέγχου των συνθηκών εργασίας στη Χώρα μας και το οποίο διαθέτει και έμπειρο και ικανό προσωπικό και που αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι είχε ήδη αναβαθμιστεί και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και στη μάχη, όχι μόνο ενάντια στην πολυδιαφημιζόμενη εισφοροδιαφυγή, αλλά και στην πιο σημαντική από ανθρώπινης σκοπιάς μάχη για την προάσπιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.


Για  το  Διοικητικό Συμβούλιο

                  Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γεν.  Γραμματέας 
                            
     
      Κλεάνθης Χατζηνικολαϊδης                                                           Γεράσιμος Αραβαντινός

Δεν υπάρχουν σχόλια: