Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Τ.Θ. 8053, ΤΚ. 10010 Αθήνα, Τηλ. 210 3702312, Fax: 210 3702310
e-mail address: epitherg@gmail.com
www.sepeinspector.blogspot.com

       Αθήνα:  14-11-2012
Αρ. Πρωτ.:  29


Προς:    Γεν. Γραμματέα κα. Α. Στρατινάκη

Κοιν.:  1.   Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
                      κ. Ι. Βρούτση
                2.   Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
                      κ. Ν. Παναγιωτόπουλο
                3.   Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
                      κ. Π. Κοκκόρη
                4.   Γενική Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων
                      κα. Α. Δαλλαπόρτα
                5.   Γενική Γραμματέα Πρόνοιας
                      κα. Ε. Μπέκου
                6.   Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε.
                      κ. Μ. Κανδαράκη
                7.   Σύλλογο Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας
                8.   Σύλλογο Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
                9.   Πανελλήνιο Σύλλογο Επιθεωρητών Εργασίας


ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ


Σε απάντηση του υπ.αρ. οικ.1.9.4/11-01-2013 εγγράφου σας και προκειμένου να έχουμε εμπεριστατωμένη πρόταση επί του συνολικού οργανογράμματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε εγγράφως ή στα πλαίσια της συνάντησης που αιτούμαστε για την 15-01-2013 στα ακόλουθα ερωτήματα:


1.     Το προτεινόμενο οργανόγραμμα είναι στα πλαίσια του μνημονιακής υποχρέωσης που έχει κυρωθεί με το Ν. 3845/2010 (Παράρτημα IV άρθρο 5 παραγρ. 2) και το οποίο αναφέρει ότι «η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση για την ενδυνάμωση της Επιθεώρησης Εργασίας η οποία πρέπει να στελεχωθεί πλήρως με εξειδικευμένο προσωπικό και να έχει ποσοτικούς στόχους σε σχέση με τον αριθμό των ελέγχων που θα πραγματοποιεί»;


2.     Το προτεινόμενο οργανόγραμμα είναι συμβατό με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που έγινε από το κλιμάκιο του ILO;


3.     Το προτεινόμενο οργανόγραμμα είναι συμβατό με την εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού για το 2013, όπου γίνεται λόγος για διεθνή ανεξάρτητη αξιολόγηση του ΣΕΠΕ με σκοπό την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας
των δομών και των διαδικασιών του, ιδιαίτερα ως προς την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, ενώ παράλληλα το ΣΕΠΕ ενισχύεται με τη συνδρομή της οικονομικής αστυνομίας, τη θεσμική θωράκιση των στελεχών του στο πρότυπο του ΣΔΟΕ και την αυστηροποίηση των ποινών για παραβάσεις σχετικά με την αδήλωτη εργασία;


4.     Το προτεινόμενο οργανόγραμμα είναι συμβατό και ανταποκρίνεται στη δήλωση του Υπουργού Εργασίας προς την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων τον Οκτώβριο του 2012, ότι αμέσως μετά την ψήφιση των εργασιακών μέτρων στα πλαίσια του μνημονίου ΙΙΙ θα κατατεθεί στη βουλή νομοσχέδιο με το οποίο θα αναβαθμίζεται ο ρόλος του ΣΕΠΕ, η σημασία και η αποτελεσματικότητά του και θα θωρακίζει νομικά τους Επιθεωρητές που εργάζονται εκεί;


5.     Διατηρεί στην περιφέρεια τις δομές που απαιτούνται ώστε να μην υπάρχει άσκοπη ταλαιπωρία επιχειρήσεων και ατόμων -με βάση τα στοιχεία για το 2012- από τη μείωση 9 περιφερειακών τμημάτων προκύπτει επιπλέον κόστος στις επιχειρήσεις και τους συναλλασσόμενους πολίτες προς τις Τεχνικές Επιθεωρήσεις ύψους περίπου 500.000 € ετησίως και 7.000 χαμένων ημερών εργασίας (7000 επισκέψεις και καταθέσεις εγγράφων σε 9 τμήματα, 70€ κόστος μετακίνησης) με επιπλέον δημοσιονομικό κόστος (της τάξης των 180.000 € ετησίως);


6.     Βάσει ποιών διεθνών προτύπων ή άλλων μελετών για την εύρυθμη λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας έχει προκύψει η παρατήρηση 6 του τμήματος «Παρατηρήσεις στην τελική εισήγηση για την Ομάδα Υποστήριξης του ΚΣΜ» και αν αυτό αποτελεί αποδοχή από την πολιτική ηγεσία ότι το ΣΕΠΕ δεν θα εξαιρεθεί από την πολιτική των διαθεσιμοτήτων;


7.     Μπορείτε να μας ενημερώσετε -με βάση το προτεινόμενο οργανόγραμμα- πώς υλοποιείται η διεθνής υποχρέωση της χώρας μας ότι ο Επιθεωρητής Εργασίας είναι ανεξάρτητος, ανεπηρέαστος κλπ και δεν παρακωλύεται το έργο του, όπως άλλωστε αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας Νο 81;


8.     Έχουν έρθει οι συντάκτες του προτεινόμενου σχεδίου οργανογράμματος σε συνεννόηση με το ILO;


9.     Γιατί δεν μας έχετε κοινοποιήσει την έκθεση της αξιολόγησης που παρέδωσε το ILO (έστω και στην αγγλική έκδοση);

10.  Ποιες λειτουργικές ανάγκες εξυπηρετεί η υποβάθμιση του ΣΕΠΕ με απώλεια της αυτονομίας του και τη μετατροπή του από Σώμα Ελεγκτικό σε Γενική Διεύθυνσης του Υπουργείου;


11.  Μπορείτε να μας ενημερώσετε αν στα εποπτεύοντα υπουργεία των φορέων (ΣΔΟΕ, ΕΟΦ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΦΕΤ κ.λ.π.) υπάρχουν αντίστοιχες προτάσεις οργανογραμμάτων όπου καταργείται η αυτονομία τους και υποβιβάζονται σε Γενικές Διευθύνσεις;


12.  Ζητάμε μας γνωστοποιήσετε τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τόσο των προτεινόμενων διευθύνσεων όσο και των περιφερειακών διευθύνσεων του ΣΕΠΕ που στο υπάρχον έγγραφο δεν αναφέρονται.


13.  Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε το δημοσιονομικό όφελος από το προτεινόμενο οργανόγραμμα για το ΣΕΠΕ-Τεχνική και Υγειονομική Επιθεώρηση του ΣΕΠΕ.


14.  Ποιες ανάγκες λειτουργικές, δημοσιονομικές, μνημονιακές υποχρεώνουν να υιοθετηθεί το προτεινόμενο οργανόγραμμα που μας έχετε αποστείλει;


Στα πλαίσια αυτά ο σύλλογός μας εμμένει στα παρακάτω:

1.  διατήρηση και ενίσχυση της αυτονομίας του ΣΕΠΕ όπως άλλωστε προτείνεται και στην έκθεση του ILO, ως ακολούθως:
6.1. Γενικά ευρήματα
α. Με το πέρασμα των ετών, η Ελλάδα έχει προοδευτικά δημιουργήσει ένα εκσυγχρονισμένο και ανεξάρτητο σύστημα επιθεώρησης εργασίας. Αυτό επετεύχθη με τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Ειδικής Γραμματείας εντός του Υπουργείου Εργασίας. Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την προώθηση/επέκταση των υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας, της ανάπτυξης ενός επαγγελματικού και ικανού σώματος επιθεώρησης, της ίδρυσης ενός τριμερούς συμβουλευτικού οργάνου σε θέματα επιθεώρησης
6.4. Δομή και οργάνωση του ΣΕΠΕ
α. Η Ειδική Γραμματεία του ΣΕΠΕ και οι Διευθύνσεις της είναι καλά διαρθρωμένες. Αντιπροσωπεύουν τα θεμέλια πάνω στα οποία πρέπει να αναπτυχθεί μια πιο αποτελεσματική και σύγχρονη επιθεώρηση εργασίας. Η 81 Σύμβαση προϋποθέτει ένα ανεξάρτητο και αφοσιωμένο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, καθώς και την ύπαρξη μιας σταθερής κεντρικής αρχής, η οποία να είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη. Επομένως μια αυτόνομη κεντρική αρχή εντός του ΣΕΠΕ, που να εργάζεται σε συντονισμό με τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου, θα διευκόλυνε την εφαρμογή μιας ενιαίας πολιτικής σε θέματα επιθεώρησης εργασίας σε όλη τη χώρα και θα εξορθολόγιζε καλύτερα τους υπάρχοντες πόρους, τόσο τους ανθρώπινους όσο και τους οικονομικούς πόρους2.    στην εξαίρεση του ΣΕΠΕ από την κατάργηση ή συγχώνευση των δομών του.

3.    στην εξαίρεση του ΣΕΠΕ από τις διαδικασίες των διαθεσιμοτήτων.

Με βάση τα παραπάνω 14 σημεία, ο Σύλλογός μας εμμένει στις θέσεις του και ζητάει άμεσα συνάντηση μαζί σας ώστε να μας παράσχετε τις απαιτούμενες διευκρινίσεις-απαντήσεις.
Επιπρόσθετα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύλλογός μας, σε περίπτωση που δεν μας απαντήσετε ή οι απαντήσεις σας δεν είναι ικανοποιητικές, θα προβεί σε καταγγελία-ενημέρωση του ILO και σε σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μελών του για περαιτέρω δράσεις.

για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

Χατζηνικολαϊδης Κλεάνθης         Αραβαντινός Γεράσιμος

Δεν υπάρχουν σχόλια: