Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Τ.Θ. 8053, ΤΚ. 10010 Αθήνα, Τηλ. 210 3702312, Fax: 210 3702310
e-mail address: epitherg@gmail.com
www.sepeinspector.blogspot.com

Αθήνα: 5/4/2013
Αρ. Πρωτ.:  41


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Συνάδελφοι, 

Τη Τετάρτη συνεδρίασε το Δ.Σ του συλλόγου. Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλάμβανε τα παρακάτω θέματα:


1.     συγκρότηση Ομοσπονδίας

2.     διεκδίκηση εξόδων κίνησης / ΜΑΠ / μειώσεων μισθού

3.     ασφαλιστική κάλυψη μελών Συλλόγου για νομικά ζητήματα

4.     σχέδιο νόμου «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»


Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του συλλόγου αλλά και τις θέσεις που έχει λάβει κατά καιρούς ο σύλλογό μας αποφάσισε τα εξής:

1.     Να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες συγκρότησης ομοσπονδίας με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επιθεωρητών Εργασίας μετά και από τις
σχετικές αποφάσεις που έλαβε η γενική του συνέλευση και το σχετικό έγγραφο που μας έχει κοινοποιηθεί.

2.     Να συνεχισθεί η προσφυγή του συλλόγου μας για τη διεκδίκηση των εξόδων κίνησης / χορήγησης ΜΑΠ / μισθολογικής αναβάθμισης των Επιθεωρητών Εργασίας ασχέτως της όποιας εξέλιξης που ενδεχομένως να περιλαμβάνεται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

3.     Να επιλεγεί η ασφαλιστική εταιρεία ARAG για την  ασφαλιστική κάλυψη μελών Συλλόγου για νομικά ζητήματα. Όσοι συνάδελφοι (Τεχνικοί & Υγειονομικοί)  επιθυμούν να συμμετέχουν, μπορούν να επικοινωνούν με τον συνάδελφο Αλέξανδρο Σαπρίκη, τηλ. 210 5562235 και 210 5562236.

4.      Να γίνει συνολική αξιολόγηση του σχεδίου νόμου «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» μόλις ολοκληρωθεί η ψήφισή του.

Τέλος θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι μόλις ολοκληρωθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου το διοικητικό συμβούλιο θα κάνει την συνολική αποτίμηση του και θα προβεί στην ενημέρωσή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: