Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Συνάδελφοι,


Σας ενημερώνουμε ότι λειτουργεί η ιστοσελίδα

 του Συλλόγου στη διεύθυνση www.sepyae.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: