Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310

Αθήνα, 26 Μαΐου 2010

Αρ. πρωτ. : 12


Προς:

Θέμα: Ατομική ειδοποίηση.Με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8, παράγραφος α του καταστατικού του Συλλόγου μας (περί διαγραφής μελών), σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. αποφάσισε όπως ειδοποιηθούν όλα τα μέλη μας προκειμένου να τακτοποιήσουν τις υπάρχουσες οικονομικές τους εκκρεμότητες που αφορούν τις συνδρομές προς τον Σύλλογο μέχρι και τη συνδρομή του έτους 2009. Παρακαλείσθε όπως προβείτε στην εξόφληση των οφειλομένων συνδρομών σας (με δυνατότητα διακανονισμού κατόπιν συνεννοήσεως με τον ταμία του Συλλόγου κ. Οικονόμου Βασίλειο στο τηλέφωνο 210-3702338) και όπως μας ενημερώσετε σχετικά.


Για το Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Φραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: