Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Μνημόνιο συνεργασίας ΣΕΠΕ - ΕΛΙΝΥΑΕ

Παρακαλούμε τους συναδέλφους, όπως μας αποστείλουν στο mail του Συλλόγου τις απόψεις και προτάσεις τους για το θέμα αυτό, που θεωρούμε ιδιαίτερα σοβαρό:


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Θέμα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας


Την αναγκαιότητα της στενής συνεργασίας και της συνένωσης των προσπαθειών τους για την
ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας επικύρωσαν με την
υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας το Σ.ΕΠ.Ε. και το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Το Μνημόνιο
Συνεργασίας υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Γιώργο Κουτρουμάνη, και τον Πρόεδρο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Ιωάννη Δραπανιώτη, παρουσία του
Ειδικού Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε., Μιχάλη Χάλαρη, στη διάρκεια του συνεδρίου «Η Πρόληψη
Συμφέρει Όλους», που πραγματοποιήθηκε στο Athens Hilton το διήμερο 29 και 30 Νοεμβρίου
υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, τόσο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω του ελεγκτικού και ενημερωτικού
του χαρακτήρα, ως θεσμός προστασίας της Εργατικής νομοθεσίας και προστασίας της ασφάλειας
και της υγείας των εργαζομένων, όσο και το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της
Εργασίας, μοναδικός φορέας των κοινωνικών εταίρων σε θέματα προαγωγής της
επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, μέσω του Μνημονίου επιδιώκουν:
• Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης στα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου
(ΚΕ.Π.Ε.Κ.) του Σ.ΕΠ.Ε. σε θέματα δειγματοληψιών και ανάλυσης φυσικών, χημικών και
βιολογικών βλαπτικών παραγόντων.
• Πρόγραμμα κατάρτισης των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών, οι οποίοι
διενεργούν δειγματοληψίες βλαπτικών παραγόντων και δυνατότητα χρήσης από το
Σ.ΕΠ.Ε. των κτηριακών και εποπτικών μέσων του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για το σκοπό αυτό.
• Εκπόνηση Επιδημιολογικών Μελετών για την εκτίμηση των επιπτώσεων βλαπτικών
παραγόντων στην υγεία των εργαζομένων, καθώς και στην καταγραφή των
ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας.
• Κοινές ερευνητικές προτάσεις στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
2007-2013.
• Συνδιοργάνωση στοχευόμενων εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: