Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com
Αθήνα: 12-10-2010
Αρ. Πρωτ. : 33
Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κα. Λ. Κατσέλη

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Επανερχόμενοι στο πρόβλημα της αδυναμίας χρήσης των υπηρεσιακών οχημάτων από τους Επιθεωρητές Εργασίας, αφενός λόγω του ανεπαρκούς αριθμού τους (ιδιαιτέρως μετά και την επιστροφή των υπηρεσιακών με leasing) και αφετέρου λόγω της εξάντλησης των διατιθέμενων κονδυλίων για την τροφοδοσία των υπολοίπων με καύσιμα, λαμβάνοντας δε υπόψη τις συγκοινωνιακές δυσχέρειες και τις πάσης φύσεως ιδιαιτερότητες που συναντούν οι Επιθεωρητές στις μετακινήσεις τους (μη παραβλέποντας την εικόνα που δημιουργείται για την υπηρεσία), σας γνωρίζουμε ότι καθίσταται ιδιαίτερη προβληματική όχι μόνο η άμεση ανταπόκρισή μας σε θανατηφόρα – σοβαρά ατυχήματα και καταγγελίες αλλά και η επίτευξη του ετήσιου προγραμματισμένου στόχου των ελέγχων.
Ζητούμε την επίσπευση των ενεργειών που απαιτούνται για την άμεση και οριστική επίλυση του ανωτέρου προβλήματος.
Για το Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Φραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: