Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com
Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2011
Αριθμ. πρωτ. 41

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα συζήτησης το υπό κατάθεση νομοσχέδιο σχετικά με την ανασύσταση του Σ.ΕΠ.Ε.
Η Συνέλευση θα γίνει στις 4 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.30 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Πειραιώς 40). Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 09.30 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Θεωρούμε ότι η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους μας και καλούμε τους συναδέλφους, να συμμετάσχουν ενεργά και με τις απόψεις και προτάσεις τους να συνδράμουν στην κοινή μας προσπάθεια, για την ουσιαστική αναβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε..

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών μας να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και να διευκολύνουν την μετακίνηση των συναδέλφων για την παρουσία τους στη Συνέλευση.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για όσους συναδέλφους μετακινηθούν από Υπηρεσίες εκτός του Νομού Αττικής και παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση θα τους καταβληθεί το ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 €) για κάλυψη μέρους των εξόδων τους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Φραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: