Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011
Αρ. Πρωτ. : 44

Προς : Ως συνημμένος Πίνακας
αποδεκτών.


ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στις 4/2/2011 μελετήθηκε το αναφερόμενο σχέδιο νόμου με τον επιβαλλόμενο τίτλο «Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» και διαμορφώθηκαν ομόφωνα οι παρακάτω θέσεις μας :

Διαφωνούμε κάθετα με το Σχέδιο Νόμου και για το ρόλο που επιθυμεί να δώσει στον Επιθεωρητή Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.

Το θεωρούμε ανεφάρμοστο, ανεδαφικό και απαράδεκτο.

Εμμένουμε στον καθαρό ρόλο που προβλέπει η 81 Διεθνής Σύμβαση για την Επιθεώρηση Εργασίας και τους Επιθεωρητές.
Το παρόν σχέδιο μας υποβαθμίζει και διατρέχεται από εμμονές σε ασαφείς ρόλους (χωρίς καμία προτεραιότητα και ιεραρχήσεις, με εμβόλιμα θέματα π.χ. κάπνισμα), και με πνεύμα αστυνομικής αίσθησης (καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου), αντιφατικά και συγκρουόμενα αντικείμενα (συμβουλευτικός ρόλος επιθεωρητή και ταυτόχρονα ανακριτικός υπάλληλος).
Ουσιαστικά καταργεί το προληπτικό ελεγκτικό έργο της επιθεώρησης εργασίας και δημιουργεί εισπρακτικό μηχανισμό για διάφορα αντικείμενα από κάπνισμα (Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας), ασφαλιστικές εισφορές (Ι.Κ.Α.) έως και θέματα επαγγελματικών αδειών κ.λ.π. (Υπουργείο Ανάπτυξης). Αν ιδιαίτερα συγκριθούν οι υπηρετούντες υπάλληλοι και τα προστιθέμενα νέα αντικείμενα ελέγχου θα προκύψει γενικευμένο χάος. Ενώ εδώ και χρόνια αιτούμεθα την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων του Σ.ΕΠ.Ε. μέσω της αναμόρφωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που δημιουργεί επικαλύψεις στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών διαφόρων Υπουργείων, με το παρόν σχέδιο νόμου εμπλεκόμαστε ακόμη περισσότερο σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών, καθιστώντας ακόμη πιο ασαφή τα όρια. Η ασάφεια αυτή συνεισφέρει τελικά σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία «γκρίζων» θεματικών πεδίων και στην αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού.

Εισάγει αυθαίρετα και χωρίς αιτιολόγηση τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων κατά την επιθεώρηση των επιχειρήσεων με άγνωστο σκεπτικό και σκοπιμότητα. Στην επιστημονική κοινότητα δεν υπάρχουν εμπειρογνώμονες Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας. Επαγγελματίες του πεδίου αυτού είμαστε εμείς. Μόνο εκ του πονηρού σκεπτόμενοι μπορούμε να ερμηνεύσουμε την πρόθεση αυτή και είμαστε κάθετα αντίθετοι σε κοινό έλεγχο με οποιονδήποτε εμπειρογνώμονα.

Θεωρούμε ότι οι συντάκτες του Σχεδίου αυτού είναι ολοφάνερο ότι δεν έχουν καμία σχέση με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και ούτε γνωρίζουν την 81 Δ.Σ., αγνοούν τι σημαίνει Επιθεώρηση Εργασίας, τι έχει προσφέρει, τι δύναται να προσφέρει.

Πιστεύουμε στον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο του Σ.ΕΠ.Ε στις καθαρές λύσεις για οικονομικά λειτουργική και διοικητικά αυτόνομη επιθεώρηση, στην ανάπτυξη συνεργασιών με όλες τις δυνάμεις της εργασίας και είμαστε έτοιμοι να διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία του Σ.ΕΠ.Ε. από τις συγκυριακές επιλογές.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι στη δομή του Σχεδίου Νόμου και στο δίδυμο Στοιχείο Διοίκησης των Περιφερειακών Μονάδων. Θεωρούμε ότι η δομή αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα ισχύοντα και από τους Γενικούς Κανόνες των ελεγκτικών Σωμάτων, το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και το Διοικητικό Δίκαιο. Η καθαρή λύση είναι οι ξεχωριστές Διευθύνσεις Υγείας και Ασφάλειας από τη μια και Εργασιακών Σχέσεων από την άλλη.

Η πρόβλεψη μέσα από το Σχέδιο Νόμου εξουσιοδοτήσεων για έκδοση 30 Υπουργικών αποφάσεων που θα καθορίσουν τις λεπτομέρειες της κατανομής-ανακατανομής του προσωπικού, κατανομής-ανακατανομής των υπηρεσιών, τον κανονισμό λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε., κλπ. είναι απαράδεκτη πρακτική στη σημερινή δημοκρατική κοινωνία μας, χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ρουσφετολογική και μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Καταληκτικά, το Σχέδιο Νόμου δεν βοηθάει προς καμία κατεύθυνση. Καλλιεργήθηκε η προσδοκία ότι ένας Νόμος θα επανεκκινούσε και θα αναβάθμιζε το Σ.ΕΠ.Ε.. Αυτό είναι ψευδές. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αποτίμηση της λειτουργίας επί δέκα χρόνια, χωρίς επισήμανση που πονάει το σύστημα (στελεχιακό δυναμικό, υποδομές, αυτοκίνητα, κλπ) και αναγνώριση των ελλείψεων επιχειρείται αυθαίρετα μια ώθηση όχι προς τα ‘’εμπρός’’ αλλά προς τα ‘’πίσω’’ και σε άγνωστη κατεύθυνση.

Την ύστατη αυτή χρονική στιγμή, απευθύνουμε έκκληση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να λάβει σοβαρά υπόψη τις θέσεις και απόψεις του Συλλόγου μας σχετικά με την αναμόρφωση του Σ.ΕΠ.Ε., όπως αυτές κατατέθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. Οι θέσεις μας αυτές δεν είναι προϊόν συγκυριακής και ανεύθυνης προχειρότητας σχεδιαζόμενες «εκ’ του μακρόθεν», αλλά αποτέλεσμα της πολύχρονης πραγματικής εμπειρίας μας από τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., από τις καθημερινές επισκέψεις μας στους χώρους εργασίας και από τη διαρκή επαφή μας με τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. ΓραμματέαςΦραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


1) Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου
2) Κόμματα Βουλής
3) Γ.Σ.Ε.Ε.
4) Α.ΔΕΔ.Υ.
5) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: