Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το τελευταίο σχέδιο νόμου, που μας εδόθη κατά την διάρκεια του Δ.Σ. του Συλλόγου την Πέμπτη 3 - 2 - 2011, το οποίο αμέσως αποστείλαμε με mail σε όλα τα ΚΕΠΕΚ και Τμήματα και το οποίο συζητήσαμε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Παρασκευής 4 - 2 - 2011. Ευχαριστούμε όσους συναδέλφους έστειλαν τις προτάσεις τους και συμμετείχαν ενεργά στην Συνέλευση.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1iu3JsWY5JQEiE6Lo3YSkAg5MCoKw4ycJcdJeI_uBaE0OSySP5lkn48RHz3lK&hl=en&authkey=CPap6twK

Δεν υπάρχουν σχόλια: