Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

ΘΕΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΚΕΡΑΝΗ"

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com
Αθήνα: 28.02.2011 Αρ. Πρωτ.: 46

Προς : Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Λ. Κατσέλη

Κοιν.: 1) Αν. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνη Γεώργιo

2) Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.
κ. Χάλαρη Μιχαήλ.


Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Έπειτα από προφορική πρόσκληση σας με αφορμή την ενδεχόμενη μεταστέγαση υπηρεσιών του Υπουργείου μας στο κτίριο «Κεράνη» (πρώην καπναποθήκες), μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας πραγματοποίησαν επιτόπια επίσκεψη στις 07/02/2011 από κοινού με εκπροσώπους άλλων Συλλόγων. Διαπιστώσαμε και έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
1. Την έλλειψη σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης για τις γενικότερες επιπτώσεις μιας συνεπαγόμενης προσέλκυσης ενός μεγάλου αριθμού μετακινήσεων στην ευρύτερη βεβαρημένη περιβαλλοντικά περιοχή.
2. Την έλλειψη μέσων μετακίνησης σταθερής τροχιάς με επάρκεια ανταποκρίσεων αλλά και γενικότερα ικανοποιητικών συγκοινωνιακών υποδομών για την εξυπηρέτηση υπαλλήλων, πολιτών και εργαζομένων.
3. Την έλλειψη κτιριολογικής μελέτης για το προαναφερόμενο κτίριο με βάση τα οργανογράμματα και τις παρούσες ανάγκες των διαφόρων Υπηρεσιών του Υπουργείου μας. Επειδή στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις σχεδιάζεται να μεταστεγαστούν περίπου 2000 υπάλληλοι, κρίνουμε επιτακτική και αναγκαία τη σύνταξη νέας κτιριολογικής μελέτης από αρμόδιο Μηχανικό, δεδομένου ότι όπως ενημερωθήκαμε από τους εκπροσώπους της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου και διαπιστώσαμε επιτόπου, η υφισταμένη κτιριολογική μελέτη συντάχθηκε αποκλειστικά με βάση τη δομή και τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού που επρόκειτο να εγκατασταθεί στο παρελθόν και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει τις διαφορετικές σημερινές ανάγκες των Υπηρεσιών μας.
Σημειώνεται ότι οι θέσεις μας σχετικά με τα δύο πρώτα ζητήματα έχουν ήδη κατατεθεί στον προηγούμενο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέα Λοβέρδο από τις 03/05/10 με το με αριθμ. πρωτ. 6 έγγραφό μας).
Κατά συνέπεια θεωρούμε, ότι πριν μελετηθούν και επιλυθούν τα ανωτέρω σοβαρά ζητήματα (τα οποία όπως προαναφέρθηκε έχουν να κάνουν όχι μόνο με την εξυπηρέτηση της ορθής και σύγχρονης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας, αλλά και με την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων, των εργαζομένων και των πάσης φύσεως επισκεπτών), δεν θα πρέπει να γίνει κανένας βιαστικός και πρόχειρος σχεδιασμός για μεταστέγαση Υπηρεσιών του Υπουργείου μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Φραγκιαδάκης Νίκος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: