Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011
Αριθμ. πρωτ. 49

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας στη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2011 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2. του καταστατικού, με τα παρακάτω θέματα:
1. Απολογισμός του Δ.Σ.
2. Έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση
3. Συζήτηση για το υπό κατάρτιση Νομοσχέδιο για την ανασύσταση του ΣΕΠΕ
4. Οικονομικά θέματα

Η Συνέλευση θα γίνει στις 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Πειραιώς 40).


Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 7Η Απριλίου 2011, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο χώρο.
Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για όσους συναδέλφους μετακινηθούν από Υπηρεσίες εκτός του Νομού Αττικής και παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, θα τους καταβληθεί το ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 €), για κάλυψη μέρους των εξόδων τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Φραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: