Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com

Αθήνα 04 Μαΐου 2010
Αρ. Πρωτ. : 52

ΠΡΟΣ: Όλους τους συναδέλφους και μέλη του Συλλόγου
Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συναδέλφισσες – οι
Σας ενημερώνουμε ότι, σε υλοποίηση των αρχικών δεσμεύσεων και συζητήσεων κατά την πρώτη εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου στις 21.4.2010 αφ’ ενός, όπου τέθηκε και το θέμα της πρακτικής ανάγκης εναλλαγής των θέσεων ευθύνης κατά τη διάρκεια της θητείας του, και αφετέρου της παραίτησης του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, για προσωπικούς λόγους και υπερβολικό φόρτο εργασίας, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο στις 03.05.2011 και εξέλεξε την νέα πλήρη του σύνθεση, η οποία έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος Καραγιάννης Κων/νος Αθήνα (τηλ. 210 -3702319)
Αντιπρόεδρος Ρόζου Παναγιώτα Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310 - 524299)
Γενικός Γραμματέας Οικονόμου Βασίλειος Αθήνα (τηλ. 210 - 3702338)
Ταμίας Φλωράτου Αγγελική Πειραιάς (τηλ. 210 - 4222170-1)
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Νέζος Δημήτριος Ναύπλιο (τηλ. 27520 - 99317)
Αναπλ. Ταμίας Φωτιάδης Πρόδρομος Αθήνα (τηλ. 210 - 3702306)
Μέλη Κακαβάς Ιωάννης Πάτρα (τηλ. 2610 - 438464)
Νοδάρα Ελένη Αθήνα (τηλ. 210 - 3748755)
Φραγκιαδάκης Νικόλαος Αθήνα (τηλ. 210 - 3702339)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Καραγιάννης Κωνσταντίνος Οικονόμου Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: