Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ SLIC

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2011

Αρ. Πρωτ. : 59

Προς : 1) Διεθνές Γραφείο Εργασίας (I.L.O.)

2) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια

και την Υγεία στην Εργασία (O.S.H.A.)

3) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών

Εργασίας (S.L.I.C.)

Κοιν : Ως συνημμένος πίνακας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Kύριοι,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες δυσοίωνες εξελίξεις αναφορικά με την πορεία του θεσμού της Επιθεώρησης Εργασίας στη χώρα μας και παράλληλα να σας εκφράσουμε την αγωνία, την αγανάκτηση και την απογοήτευση μας για το σύνολο των προωθούμενων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα κατά την άποψη των Επιθεωρητών Εργασίας, η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Νόμου 2639/1998 («Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις»), ο οποίος είναι ο ισχύων νόμος-πλαίσιο για τη λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στη χώρα μας, αναμένεται νομοτελειακά να οδηγήσει σε πλήρη υποβάθμιση του θεσμού της Επιθεώρησης Εργασίας και των Επιθεωρητών.

Εδώ και ένα έτος, η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου επεξεργάζεται ένα νέο νομοσχέδιο πού σύμφωνα με τις εξαγγελίες της στοχεύει στην αναβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε.. Παρά τις διαβεβαιώσεις της ότι το σχεδιαζόμενο νέο νομοθετικό πλαίσιο θα οδηγήσει σε ουσιαστική αναβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε., στην πράξη συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Παρόλο που στον αρχικό σχεδιασμό υπήρχε η διάθεση για μια προοπτική ουσιαστικής διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας του Σ.ΕΠ.Ε. με την επανασύστασή του υπό μορφή Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στην πορεία τα πράγματα μετεξελίχθηκαν διαφορετικά.

Τελικά, προωθείται προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο που ο τίτλος του και μόνο («Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και Ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνιικής Ασφάλισης») σε σχέση με το περιεχόμενό του αποτελεί πρωτοφανή εμπαιγμό και πρόκληση, τόσο για το κύρος και την επιστημονική αξιοπρέπεια των συναδέλφων Επιθεωρητών Εργασίας, όσο και για τους εργαζομένους και για το σύνολο της Ελληνικής Κοινωνίας.

Τα κυριότερα σημεία του νέου νομοσχεδίου τα οποία μεταμορφώνουν εμφανώς ως προς το δυσμενέστερο το σύστημα Επιθεώρησης Εργασίας στη χώρα μας, είναι μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1) Το νομοσχέδιο θέτει υπό σοβαρή αμφισβήτηση την ελεύθερη κρίση του Επιθεωρητή Εργασίας κατά την διενέργεια μιας επιθεώρησης και αναμφισβήτητα τον καθιστά όμηρο και υπόλογο ανά πάσα στιγμή στις διαθέσεις των διαφόρων υπηρεσιακών παραγόντων και της πολιτικής Ηγεσίας, όταν όπως προβλέπετε στο νομοσχέδιο θα διώκεται πειθαρχικά μετά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί (παράβαση του άρθρου 6 και του άρθρου 17 της 81 Δ.Σ.Ε).

Είναι προφανές, ότι τις πραγματικές και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που επικρατούν σε ένα χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης δεν δύνανται τρίτα άτομα που δεν συμμετέχουν στην επιθεώρηση να αντιληφθούν πλήρως και να σχηματίσουν ορθή και αντικειμενική άποψη για αυτή.

2) Το Σ.ΕΠ.Ε. επιβαρύνεται με ένα ογκώδες «πάρεργο» που δεν σχετίζεται με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και παρακωλύει ουσιαστικά την απρόσκοπτη άσκηση των βασικών ελεγκτικών καθηκόντων των Επιθεωρητών Εργασίας, κατά παράβαση δηλαδή του άρθρου 3, παράγραφος 2, της 81 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (81 Δ.Σ.Ε). Ειδικότερα, το Σ.ΕΠ.Ε καλείται να καλύψει την ελεγκτική και υποστηρικτική αδυναμία και οργάνωση άλλων υπηρεσιών του υπόλοιπου κρατικού μηχανισμού (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Ι.Κ.Α., Υπουργείο Υγείας, Δημοτική Αστυνομία, Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λ.π.). για αντικείμενα όπως η συλλογή και αποστολή μεγάλου όγκου στατιστικών στοιχείων για την EUROSTAT, ο έλεγχος εφαρμογής του νέου αντικαπνιστικού νόμου, o έλεγχος επαγγελματικών αδειών χειρισμού οχημάτων, ο έλεγχος στην πράξη της καταβολής εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία από τους εργοδότες κ.λ.π. Με αυτόν τον τρόπο αλλοιώνεται και εκ των πραγμάτων συρρικνώνεται ο κύριος ελεγκτικός ρόλος του υποστελεχωμένου Σ.ΕΠ.Ε..

Ταυτόχρονα, με την ανάθεση αλλότριων καθηκόντων στους Επιθεωρητές Εργασίας, σε σχέση με τις σπουδές και την εκπαίδευση που έχουν λάβει, προσβάλλεται βάναυσα η αξιοπρέπεια και το επιστημονικό τους κύρος.

3) Οι νέες προβλέψεις του νομοσχεδίου σχετικά με τον τρόπο επιβολής των διοικητικών κυρώσεων για ορισμένες παραβάσεις σε εργοδότες (σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για την επιβάρυνση του Σ.ΕΠ.Ε. με ελεγκτικό αντικείμενο άλλων δημόσιων υπηρεσιών και ξένο προς το σκοπό του), μεταβάλλει την φυσιογνωμία του Σώματος και το μεταμορφώνει ουσιαστικά σε έναν κοινό εισπρακτικό μηχανισμό.

Μεταξύ άλλων οι άπειροι εμπνευστές του νομοσχεδίου θεωρούν τις ελάσσονος σημασίας παραβάσεις (π.χ.η έλλειψη άδειας χειριστή ενός μηχανήματος έργου ή η μη χρήση κράνους σε ένα εργοτάξιο) ως πρωτεύουσας σημασίας και αξιόποινες ενώ τις μείζονος σημασίας ελλείψεις (π.χ. η εργασία σε ανασφαλή ικριώματα ή η ύπαρξη ακάλυπτων ανοιγμάτων σε χώρους εργασίας), όπου εκεί πραγματικά ελλοχεύει άμεσα ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων ως δευτερεύουσας σημασίας.

4) Το νομοσχέδιο παρερμηνεύει σκόπιμα το άρθρο 9 της 81 Δ.Σ.Ε και εισάγει την έννοια του εμπειρογνώμονα, όχι με την έννοια ενός ειδικευμένου επιστήμονα ο οποίος θα μπορεί συνεργάζεται και να παρέχει επιστημονική υποστήριξη και τεχνογνωσία στις υπηρεσίες του Σώματος σε εξειδικευμένες περιπτώσεις και όπου αυτό είναι αναγκαίο (σύμφωνα δηλαδή με το πνεύμα της 81 Δ.Σ.Ε.), αλλά με την έννοια ενός εξωτερικού ιδιώτη συνεργάτη επιστήμονα (και όχι δημόσιου λειτουργού), ο οποίος θα μπορεί να συμμετέχει σε επιθεωρήσεις μαζί με τους Επιθεωρητές Εργασίας ή και να τους υποκαθιστά εν μέρει ή ολοκληρωτικά. Με λίγα λόγια, ο ιδιώτης αυτός εμπειρογνώμονας θα δύναται να διενεργεί επιθεωρήσεις για τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, έπειτα από μια αυθαίρετη και χωρίς σαφή κριτήρια ανάθεση καθηκόντων από την εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία, κατά παράβαση δηλαδή του άρθρου 6 της 81 Διεθνούς Σύμβασης.

5) Κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου αγνοήθηκαν κατά προκλητικό τρόπο οι κατευθυντήριες υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας “SLIC” (SENIOR LABOUR INSPECTORS COMMITTEE), όπως αυτές διατυπώθηκαν στην έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2008 (μετά από την τελευταία επίσκεψη κλιμακίου στη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2006), αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε. Στην έκθεση αυτή, ως κύριοι άξονες για μια ρεαλιστική και λειτουργική αναβάθμιση του Σώματος προτείνονταν:

Ø η ουσιαστική συμμετοχή των επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε. στη διαμόρφωση της εργατικής νομοθεσίας, στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και στον καθορισμό στόχων και όχι φυσικά η περιθωριοποίηση του Σώματος από «κέντρα» εκτός Σ.ΕΠ.Ε. (κεφάλαιο Β.2.2, σελίδα 19 και κεφάλαιο G.2, σελίδα 53).

Ø η αυτονομία του Σ.ΕΠ.Ε. υπό τη μορφή διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, ώστε το Σώμα να μπορέσει να αναβαθμιστεί ουσιαστικά και να ξεφύγει από την υφιστάμενη δυσλειτουργία τις ελάσσονος σημασίας παραβάσεις, όπως την έλλειψη άδειας χειριστή ενός μηχανήματος έργου ή τη μη χρήση κράνους σε ένα εργοτάξιο.

Από τα προαναφερθέντα και μόνο σημεία, είναι φανερό ότι το νέο νομοσχέδιο εισάγει σημαντικές αρνητικές καινοτομίες στην οργάνωση και λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας και κατά την εκτίμησή μας έρχεται σε σοβαρή αντίθεση ή ακόμα και παραβιάζει κατάφορα τις βασικές αρχές και το πνεύμα που διέπουν την 81 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας και που έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει η χώρα μας.

Εκτός του σχεδιαζόμενου νομοσχεδίου θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε μια τόσο δύσκολη εποχή για την χώρα μας (οικονομική ύφεση, δημοσιονομική δυσπραγία, ανεργία, κ.λ.π.) όπου η μόνη στήριξη των εργαζομένων είναι η Επιθεώρηση Εργασίας, σε μία περίοδο όπου και ο ίδιος ο Μηχανισμός Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), μέσω του υπογραφέντος μνημονίου από την χώρα μας έχει τονίσει την ανάγκη ενίσχυσης της Επιθεώρησης Εργασίας, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όχι μόνο δεν καλύπτονται τα κενά σε στελεχιακό δυναμικό στην υφιστάμενη διάρθρωση των Υπηρεσιών αλλά δημιουργούνται καθημερινά και νέα προβλήματα στη λειτουργία τους με την έλλειψη κονδυλίων για τις μετακινήσεις των Επιθεωρητών, την ανεπάρκεια των απολύτως αναγκαίων αναλώσιμων υλικών καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού (Fax, υπολογιστές, εκτυπωτές, χαρτιά Α4, μελάνια, βιβλιοθήκες, κ.λ.π.).

Στην παρούσα φάση, θα ήταν βέβαια περιττό να θίξουμε πλήθος άλλων χρόνιων προβλημάτων όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη διαρκούς εκπαίδευσης και η μη χορήγηση των προβλεπομένων Μέσων Ατομικής Προστασίας στους Επιθεωρητές Εργασίας για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους με ασφάλεια.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους απευθυνόμαστε σε εσάς και προσβλέπουμε στην άμεση παρέμβαση και συνδρομή σας για την εκτίμηση και αξιολόγηση της διαμορφωθείσας κατάστασης προς την κατεύθυνση του ελέγχου τήρησης της νομιμότητας.

Συννημμένα: Evaluation of the Greek Labour Inspestorate System (55 σελίδες).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Καραγιάννης Κωνσταντίνος Οικονόμου Βασίλειος

Υ.Γ.: Το τελικό διαμορφωμένο σχέδιο νόμου που αναμένεται να προωθηθεί προς ψήφιση στο Εθνικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα και με τις τελευταίες εξαγγελίες της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα σας αποσταλεί για αναλυτική ενημέρωση το συντομότερο δυνατόν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1) Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου

2) Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Β. Κεγκέρογλου

3) Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Α. Νταλάρα

4) Γεν. Γραμμ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Α. Στρατινάκη

5) Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. κ. Μ. Χάλαρη.

6) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

7) Κόμματα Βουλής

8) Όλα τα ΚΕ.Π.Ε.Κ. και τα Τ.Τ.Υ.Ε

9) Γ.Σ.Ε.Ε.

10) Α.ΔΕΔ.Υ.

11) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: