Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310

www.sepeinspector.blogspot.com

Αθήνα 07 Ιουνίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Χορήγηση Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011»

Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της έγκυρης, έγκαιρης και υπεύθυνης ενημέρωσής σας, σας γνωρίζουμε ότι η διανομή των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού (Δ.Κ.Τ.) για το έτος 2011 θα γίνει στο Αμφιθέατρο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Αγησιλάου 10 – Ισόγειο).

Ως ημέρες και ημερομηνίες διανομής τους έχουν ορισθεί:

Α. Για τις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.:

Τρίτη 14.06.2011 και Τετάρτη 15.06.2011, ώρα 08.30΄ - 14.30΄

Β. Για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου (Κεντρική Υπηρεσία):

Πέμπτη 16.06.2011 και Παρασκευή 17.06.2011, ώρα 08.30΄ - 14.30΄

Όσοι από τους συναδέλφους δεν μπορέσουν για οποιοδήποτε λόγο να προμηθευτούν τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού κατά τις παραπάνω ημερομηνίες, μπορούν να τα προμηθευτούν την Τετάρτη 22.06.2011 και ώρα 08.30΄ -14.30΄ από τον ίδιο χώρο.

Τονίζεται ότι η παραπάνω ημερομηνία είναι καταληκτική και δεν θα δοθεί καμία άλλη παράταση.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι υπάλληλοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου καθώς και τα προστατευόμενα μέλη τους, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Τέκνα που έχουν γεννηθεί μέχρι και το έτος 2006
  2. Τέκνα που έχουν ηλικία μέχρι και 18 ετών
  3. Τέκνα που έχουν ηλικία μέχρι και 24 ετών και είναι άνεργα
  4. Τέκνα που έχουν ηλικία μέχρι και 26 ετών και σπουδάζουν σε οποιαδήποτε Σχολή με προσκόμιση της αντίστοιχης βεβαίωσης σπουδών.

Επειδή για πρώτη φορά γίνεται η μηχανογράφηση των Δ.Κ.Τ., στους μεμονωμένους υπαλλήλους θα χορηγηθούν δύο (2) Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού, με την προϋπόθεση ότι θα καταγραφεί το ονοματεπώνυμο και το έτος γέννησης του/της συνοδού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Για την παραλαβή των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού πρέπει να προσκομίζονται :

1. Το βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο για το έτος 2011 (ατομικό και οικογενειακό)

2. Φωτοτυπία των Αστυνομικών Ταυτοτήτων των δικαιούχων

3. Το εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας για την αναγραφή του Α.Φ.Μ. που είναι απαραίτητος για την μηχανογραφική έκδοση των Δ.Κ.Τ. (Το εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη)

Σημείωση:

Η μη προσκόμιση ενός εκ των αναφερομένων δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανόμενης και της βεβαίωσης σπουδών, καθιστά αδύνατη την μηχανογράφησή τους άρα και την έκδοση - χορήγησή τους.

Διαδικαστικά θέματα

Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις Επιθεωρήσεις Εργασίας εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής, θα προμηθευθούν τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού με την ίδια ακριβώς διαδικασία και τις ίδιες ημερομηνίες, από τα κατά τόπους παραρτήματα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Για όσους συναδέλφους υπηρετούν σε περιοχές που δεν λειτουργεί Γραφείο του Ο.Ε.Ε., πρέπει να φροντίσουν να καταγραφούν στις Διευθύνσεις που ανήκουν οργανικά.

Για την τάξη και την διευκόλυνση της όλης διαδικασίας διανομής και παραλαβής και την καλλίτερη υποβοήθηση στο έργο των συναδέλφων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας να συντάξουν με αλφαβητική σειρά αντίστοιχο κατάλογο όλων των υπηρετούντων σε αυτές και συγκεκριμένα:

Η μεν Διεύθυνση Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου για όλους τους υπηρετούντες συνάδελφους σε αυτή, η δε Διεύθυνση Προσωπικού ανάλογο κατάλογο ανά Υπηρεσία για το Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Οι κατάλογοι πρέπει να παραδοθούν στη Διεύθυνση Διοικητικού της Κ.Υ. του Υπουργείου μέχρι την Πέμπτη 09.06.2011 και ώρα 14.00, και η οποία στη συνέχεια θα τους παραδώσει στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας την Παρασκευή 10.06.2011 και ώρα 14.20΄.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι Τμημάτων και Διευθύνσεων να ορίσουν έναν - δύο υπαλλήλους από την Υπηρεσία τους, που θα συγκεντρώσουν το σύνολο των δικαιολογητικών (για όλους τους συναδέλφους) και θα παραλάβουν τα αντίστοιχα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 09.00΄ - 13.00΄ στην αίθουσα Σαμαράκη - Κ.Υ. του Υπουργείου (Πειραιώς 40) θα γίνει η εθελοντική αιμοδοσία των υπαλλήλων.

Με γνώμονα ότι το αίμα σώζει ζωές και με δεδομένο τον ύψιστο σκοπό αυτής της αποστολής για τους συνανθρώπους μας, σας καλούμε όλους να συμμετέχετε και να ενισχύσετε αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι οι συμμετέχοντες εθελοντές αιμοδότες δικαιούνται άδεια τριών εργάσιμων ημερών

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Καραγιάννης Κωνσταντίνος Οικονόμου Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: