Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310

Αθήνα 04 Νοεμβρίου 2011

Αρ. Πρωτ. : 68

Προς : 1) Υπουργό Εργασίας και

Koινωνικής Ασφάλισης

κ. Γ. Κουτρουμάνη.

2) Υφυπουργό Εργασίας και

Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Ι.. Κουτσούκο

3) Γενική Γραμματέα

Υπουργείου Εργασίας

& Κοινωνικών Ασφαλίσεων

κα Α. Στρατινάκη

4) Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ

κ. Μ. Χάλαρη

5) Όλα τα ΚΕΠΕΚ και Τμήματά τους

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή στις 4/11/2011 συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων και η πρόσφατη καταδίκη των δύο συναδέλφων Επιθεωρητών Εργασίας.

Το θέμα αυτό απασχόλησε ιδιαίτερα την Γενική Συνέλευση και δημιουργεί έντονα ερωτηματικά και προβληματισμούς ως προς τον τρόπο εκδίκασης αλλά και την τελική έκβαση της. Επιπλέον καταδεικνύεται η δεινή θέση των Επιθεωρητών Εργασίας, λόγω της παντελούς και αποδεδειγμένης πλέον έλλειψης νομικής στήριξης και προστασίας τους, κατά την διάρκεια των ελέγχων.

Η πρόσφατη ψήφιση του Ν. 4002/2011 αποτέλεσε την ταφόπλακα για την νομική υποστήριξη και προστασία των Επιθεωρητών Εργασίας, με την κατάργηση της σχετικής διάταξης του Ν.3996/2011.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι Επιθεωρητές Εργασίας να είναι μόνιμα εκτεθειμένοι στις διαθέσεις των ελεγχόμενων, οι οποίοι πολλές φορές χρησιμοποιούν τακτικές και επιχειρήματα που αντιβαίνουν τον αστικό και ποινικό κώδικα.

Μετά τα παραπάνω και με δεδομένη την εξαθλίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών, αποφασίστηκε στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση όπως:

Στα πλαίσια κοινού αγώνα με τους συναδέλφους του Υπουργείου, να απέχουμε από όλους τους ελέγχους με εξαίρεση τους ελέγχους που αφορούν τις σοβαρές ως προς την επικινδυνότητα καταγγελίες, τα σοβαρά και τα θανατηφόρα ατυχήματα, μέχρι η Πολιτική Ηγεσία να διασφαλίσει θεσμικά και ουσιαστικά τη νομική θωράκιση των Επιθεωρητών Εργασίας, με παράλληλη παρουσία, κάλυψη, και υποστήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει κατά την διάρκεια των ελέγχων από νομικούς του Υπουργείου Εργασίας.

Επιπλέον από την Πολιτική Ηγεσία ζητούμε:

  1. Να προβεί άμεσα στην τροποποίηση της σχετικής διάταξης του Ν. 3996/2011 προς αποκατάσταση και ουσιαστική επαναφορά της νομικής προστασίας των Επιθεωρητών Εργασίας και της μη δίωξης αυτών.
  2. Να υπάρξει άμεση και ουσιαστική εκπαίδευση - ενημέρωση (υπό μορφή σεμιναρίων), σε όλους τους Επιθεωρητές Εργασίας, για τον τρόπο χειρισμού ειδικών περιπτώσεων ελέγχου αλλά και σαφείς οδηγίες υπό μορφή εγκυκλίων όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει ο Επιθεωρητής Εργασίας κατά την διάρκεια του ελέγχου.

Προς αποκατάσταση του δυσμενούς κλίματος που ήδη έχει διαμορφωθεί από τα τελευταία γεγονότα που αμαύρωσαν την Επιθεώρηση Εργασίας στα μάτια της κοινωνίας και που διατάραξαν την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών μας και για τα οποία υπόλογοι δεν είμαστε εμείς, αλλά οφείλεται σε στοιχειώδεις και ουσιαστικές σας παραλείψεις, φρονούμε ότι θα αντιμετωπίσετε όλα τα προαναφερόμενα με τη σοβαρότητα που τα διέπουν.

Τέλος, λόγω της κρισιμότητας των καταστάσεων και ιδιαίτερα της διακύβευσης και ενοχοποίησης των σκληρά δοκιμαζόμενων, σε καθημερινή βάση, συναδέλφων Επιθεωρητών Εργασίας της χώρας, καλούμε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΣΕΠΕ (μέλη και μη του Συλλόγου μας) και ανεξαρτήτου βαθμίδας, να συμπορευτούν με τις αποφάσεις – ψήφισμα της Γενικής μας Συνέλευσης ώστε εμπράκτως να στηρίξουν αυτή την κοινή προσπάθεια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Καραγιάννης Κωνσταντίνος Οικονόμου Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: