Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053 Τ. Κ. 10210 Αθήνα Τηλ. 210 3702319 Fax: 210 3702310

www.sepeinspector.blogspot.com

Αθήνα 07.11.2011

Αρ. Πρωτ. 69

ΠΡΟΣ: 1. Την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων του Υπουργείου Εργασίας

2. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας

3. Την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Επιθεωρητών Εργασίας Μακεδονίας – Θράκης – Θεσσαλίας και Ηπείρου

ΚΟΙΝ: Στα μέλη του Συλλόγου μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στην έκτακτη Γενική μας Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 04.11.2011, έγινε από το Δ.Σ. ενημέρωση των μελών και υπήρξε εκτενής συζήτηση, σχετικά με την αναγκαιότητα δημιουργίας Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης.

Μετά τη συζήτηση το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και με συντριπτική πλειοψηφία αποφασίστηκε και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας να αναλάβει πρωτοβουλίες, προκειμένου να υπάρξει κοινή σύσκεψη με όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς του Υπουργείου Εργασίας με θέμα συζήτησης «Διερεύνηση δυνατοτήτων για τη δημιουργία ενιαίας Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης στο Υπουργείο».

Σε υλοποίηση της απόφασης αυτής, σας καλούμε όπως, εντός τριημέρου, μας απαντήσετε εγγράφως για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να καθορίσουμε συγκεκριμένη ημερομηνία της κοινής σύσκεψης καθώς και το χώρο πραγματοποίησης αυτής.

Στο πλαίσιο της συναδελφικής μας αλληλεγγύης, λόγω της μεγάλης απόστασης διαμονής αρκετών εκ των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων μας και προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα του έγκαιρου προγραμματισμού των υποχρεώσεών τους, ορίζεται ως πιθανή ημερομηνία συνάντησης η 15η ή 16η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 09.30 π.μ. Για την οριστικοποίηση της σύσκεψης θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά.

Επειδή κρίνουμε ότι η εν λόγω συζήτηση πρέπει να είναι ουσιαστική και άκρως εποικοδομητική, σας καλούμε να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια, για την συμμετοχή και παρουσία όλων των μελών των Διοικητικών σας Συμβουλίων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Καραγιάννης Κωνσταντίνος Οικονόμου Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: