Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ,
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ
Φράγκων 14, Θεσσαλονίκη 54012,
τηλ./fax : 2310 531730
http://vimaepitheoriton.blogspot.com/
E-mail : vimaepitheoriton@gmail.com     ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ.Θ. 8053, Αθήνα 10010,
τηλ.: 210 3702319, fax: 210 3702310
http://sepeinspector.blogspot.com/
Ε-mail : epitherg@gmail.com

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012
ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προς:
α) Τον Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης
κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη
β) Τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης
κ. Ιωάννη Κουτσούκο
γ) Τη Γ.Γραμματέα Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης
κα Άννα Στρατινάκη
δ) Τον Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε
κ. Μιχάλη Χάλαρη

Με αφορμή την περικοπή των εξόδων κίνησης στους Επιθεωρητές Εργασίας από το μήνα Νοέμβριο 2011 και εφεξής σας επισημαίνουμε τ’ ακόλουθα:
Η διακοπή καταβολής του σχετικού ποσού στους Επιθεωρητές Εργασίας είναι νομικά αίολη και κατ’ ουσία αβάσιμη, καθόσον κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 30 του Ν. 4024/2011 καταργείται η καταβολή των εξόδων κίνησης «εφόσον τα έξοδα αυτά προβλέπεται να καταβάλλονται ανεξαρτήτως της κίνησης του υπαλλήλου».
Όμως είναι γνωστό σε όλους ότι οι Επιθεωρητές Εργασίας εξ αντικειμένου υποχρεούνται να διενεργούν ελέγχους σε κάθε τόπο και χρόνο, εβρισκόμενοι σε διατεταγμένη εξωτερική υπηρεσία, πραγματοποιώντας πραγματικές δαπάνες κίνησης, στο μέτρο που εδώ και δύο χρόνια δε διαθέτουν υπηρεσιακά αυτοκίνητα ή στις ελάχιστες περιπτώσεις που υπάρχουν υπηρεσιακά μέσα μεταφοράς, δεν υφίστανται οι αναγκαίες πιστώσεις για την κίνησή τους.
Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 11 της 81 ΔΣΕ, η οποία είναι απολύτως δεσμευτική για τη χώρα, υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μερών να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την καταβολή στους Επιθεωρητές Εργασίας των οδοιπορικών και κάθε άλλης συμπληρωματικής δαπάνης που είναι αναγκαία για την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση χορήγηση της οικονομικής παροχής των εξόδων κίνησης στους Επιθεωρητές Εργασίας και την οικονομική αποκατάστασή τους για το χρονικό διάστημα διακοπής της.

Για το Δ.Σ.
του Συλλόγου ΜΘΘΗ


Ο Γραμματέας

Βασίλειος Τραϊανόπουλος


Η Πρόεδρος

Χαριτίνη Καραγιώργη        Για το Δ.Σ.
του Συλλόγου ΤΥΕΕ


Ο Γραμματέας

Βασίλειος Οικονόμου


Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: