Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

     ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

           Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10559 Αθήνα  Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310

                                     Αθήνα  30  Ιανουαρίου 2012
                                                                                         Αρ. Πρωτ. :  73                                                                          
                                                                                    
                                                              Προς :   1)   Υπουργό Εργασίας και
                                                                                  Koινωνικής Ασφάλισης                                                      
                                                                                  κ. Γ. Κουτρουμάνη.
                                                                           2)   Υφυπουργό Εργασίας και      
                                                                                  Κοινωνικής Ασφάλισης
                                                                                  κ. Ι.. Κουτσούκο
                                                                      3)   Γενική Γραμματέα
                                                                                 Υπουργείου Εργασίας
 & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 κα Α. Στρατινάκη
                                                                           4)   Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ
                                                                                 κ. Μ. Χάλαρη
                                                                           5)   Όλα τα ΚΕΠΕΚ
                                                                                 και Τμήματά τους

                                                               Κοιν.:    Μέλη του Συλλόγου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 27ης   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27.01.2012 συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσαν:
1)     Ένταξη του Συλλόγου σε Ομοσπονδία / Δημιουργία νέας  Ομοσπονδίας.
2)    Έγκριση της πρότασης του Δ.Σ. για άρση του απεργιακού μέτρου.
3)    Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.
Σχετικά με το πρώτο θέμα το Σώμα έκανε δεκτή την ομόφωνη εισήγηση – πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα από μυστική ψηφοφορία αποφάσισε τη δημιουργία μίας νέας Ομοσπονδίας σε συνεργασία με το Σύλλογο Επιθεωρητών Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλίας και Ηπείρου, σε μία προσπάθεια για την περαιτέρω ανάδειξη των πολύπλοκων και ουσιαστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η Επιθεώρηση Εργασίας και οι υπηρετούντες σε αυτή υπάλληλοι ώστε μέσω αυτής να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα παραπάνω προβλήματα, χωρίς περιστολές και σκοπιμότητες.
Σε ότι αφορά το δεύτερο θέμα, αφού έγινε εκτενής αναφορά στους λόγους που οδήγησαν το Δ.Σ. στην  πρότασή του για άρση του μέτρου των κινητοποιήσεων από 16.12.2012,  η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. 
Τέλος σε ότι αφορά το τρίτο θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε ανοικτή ενημέρωση σχετικά με τη σχεδιαζόμενη από την Πολιτική Ηγεσία αναδιάρθρωση και στελέχωση των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4024/11, τονίζοντας πως αδιαπραγμάτευτες και πάγιες θέσεις του Δ.Σ. ήταν και παραμένουν:
1)    Η μη μετακίνηση ή μετάθεση οποιουδήποτε συναδέλφου σε άλλη Υπηρεσία.
2)    Η μη κατάργηση, συγχώνευση ή μεταφορά Υπηρεσίας σε άλλη περιοχή.
3)    Η μη δημιουργία νέων Υπηρεσιών τη στιγμή που δεν υπάρχει δυνατότητα προκήρυξης νέων θέσεων.
Το θέμα αυτό απασχόλησε ιδιαίτερα το Σώμα στη Γενική του Συνέλευση και δημιουργεί έντονα ερωτηματικά και προβληματισμούς ως προς την προχειρότητα και σκοπιμότητά του, καθότι από τη μια πλευρά οι Επιθεωρητές Εργασίας όπως και όλοι οι εργαζόμενοι βιώνουν σήμερα τη χειρότερη οικονομική εξαθλίωση, ενώ από την άλλη ο όλος σχεδιασμός στερείται ορθολογικής βάσης και δεν υπάρχει καμία μελέτη που να δικαιολογεί  την αναγκαιότητά του.

 Μετά τα παραπάνω το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα όπως, το Διοικητικό Συμβούλιο ζητήσει από την Πολιτική Ηγεσία να αναθέσει στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας την αξιολόγηση των ΚΕ.Π.Ε.Κ. και την εκπόνηση μελέτης για το σύνολο της Επιθεώρησης Εργασίας στη Χώρα μας και επί του παρόντος να σταματήσει άμεσα κάθε σχεδιασμός για μετακίνηση συναδέλφων ή για συγχώνευση, κατάργηση και δημιουργία νέων υπηρεσιών, έως ότου το Διεθνές Γραφείο Εργασίας καταθέσει τις προτάσεις του.
Μέχρι την υλοποίηση όλων των παραπάνω, καλούμε την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου να δείξει πνεύμα κατανόησης για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τα οποία δυστυχώς καθημερινά διογκώνονται και να συνεργασθεί εποικοδομητικά μαζί μας.
Στο πλαίσιο της ευθύνης που έχουμε και ως ελάχιστη υποχρέωση έναντι όλων των συναδέλφων μας, είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπισή τους.  Άλλωστε, δεν πρέπει να διαφεύγει της δεούσης προσοχής σας  και η θέση της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάγκη πραγματικής αναβάθμισης της λειτουργίας του  Σ.ΕΠ.Ε.
Οι μέχρι τώρα αποσπασματικές ενέργειες εντυπωσιασμού «περί αναμόρφωσης και αναβάθμισης του Σ.ΕΠ.Ε.», σύμφωνα και με όλα τα μηνύματα που λαμβάνουμε καθημερινά από τους εργαζόμενους, τους εργοδότες, τους διαφόρους συνδικαλιστικούς φορείς, τους Κοινωνικούς Εταίρους αλλά και τους απλούς πολίτες, δεν έχουν καταφέρει σε κανένα βαθμό να πείσουν για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά τους.

Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο

          Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γεν.  Γραμματέας  


Καραγιάννης Κωνσταντίνος                                                     Οικονόμου Βασίλειος


Δεν υπάρχουν σχόλια: