Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

ΔΗΛΩΣΗ
ΟΝΟΜΑ: _________________

ΕΠΩΝΥΜΟ: _______________

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: _____________
    ΠΡΟΣ
Την Εφορευτική Επιτροπή του Συλλόγου Τεχνικών - Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας  Υπαλλήλων Υπουργείου Απασχόλησης  & Κοινωνικής Προστασίας.


ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
____________________________        Για τις εκλογές του Συλλόγου μας της  ________________, επιθυμώ να είμαι υποψήφιος για το  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συλλόγου ή για την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)* του Συλλόγου σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο ανεξάρτητων υποψηφιοτήτων. 
Ημερομηνία  ______________    Ο/Η  Δηλων/ουσαΔεν υπάρχουν σχόλια: