Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012


    
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10210 Αθήνα  Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
                                    www.sepeinspector.blogspot.com                         ΕΚΛΟΓΕΣ
18-05-2012


ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


    
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10210 Αθήνα  Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com


ΕΚΛΟΓΕΣ 18-05-2012
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνάδελφοι
Σας υπενθυμίζουμε τον τρόπο ψηφοφορίας για την ανάδειξη Δ.Σ. του συλλόγου και ελεγκτικής επιτροπής σύμφωνα με το καταστατικό.

α) Αν είστε την ημέρα των εκλογών στην Αθήνα μπορείτε να ψηφίσετε αυτοπροσώπως από 10.00 πμ έως 13.00 μμ στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης  Πειραιώς 40 ( Αίθουσα Σαμαράκη)  έχοντας μαζί σας το βιβλιάριο ασθενείας και την αστυνομική σας ταυτότητα.

β) Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε :
ι) Σημειώστε έως και 9 σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και έως 3 σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή στα ψηφοδέλτια που σας στέλνουμε. Τοποθετήστε τα ψηφοδέλτια στον μικρό  φάκελο χωρίς να σημειώσετε τίποτα εξωτερικά σ’ αυτόν .
ιι) Συμπληρώστε το συνημμένο πληρεξούσιο και θεωρήστε το γνήσιο της υπογραφής σας από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας σας ή άλλη δημόσια ή αστυνομική αρχή.
ιιι) Στο βιβλιάριο ασθενείας σας στις σελίδες των παρατηρήσεων (4-9) γράψτε :

Ο (Η) ...................... ψήφισε για τις αρχαιρεσίες του συλλόγου Τεχνικών - Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας -  Υπαλλήλων Υπουργείου Απασχόλησης   & Κοινωνικής Προστασίας  στις 18-05-2012
                                             .....................Μάιος   2012
                                               (υπογραφή - σφραγίδα)
Η σελίδα αυτή να υπογραφεί από την αρχή που θεώρησε το γνήσιο της υπογραφής και να φωτοτυπηθεί. Στο φωτοαντίγραφο να γράφει :

Βεβαιώνεται ότι το παρόν είναι φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο ασθενείας του (της) ...............................
                                         (υπογραφή - σφραγίδα)
  iv) Φωτοτυπία της κατάθεσης της ετήσιας συνδρομής στην τράπεζα ( μόνο για τους μη οικονομικά      τακτοποιημένους)
Τον κλεισμένο μικρό φάκελο με το ψηφοδέλτιο, το πληρεξούσιο, το φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ασθενείας και την φωτοτυπία της κατάθεσης της ετήσιας συνδρομής στην τράπεζα τοποθετήστε τα  ο καθένας ξεχωριστά στο φάκελο με την διεύθυνσή μας που σας στέλνουμε , σημειώστε το ονοματεπώνυμό σας, και   ταχυδρομήστε  τον  με   συστημένη επιστολή    ώστε να φθάσει σε μας το αργότερο 18-05-2012.  Η αποστολή θα είναι ατομική και όχι ομαδική.
Τέλος σας πληροφορούμε ότι οι Υποψήφιοι είναι οι συνάδελφοι :
«ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»   
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ    ΠΑΤΡΑ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΑΘΗΝΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ    ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΛΙΒΑΝΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΟΦΟΡΗ   ΚΥΡΙΑΚΗ    ΑΘΗΝΑ
ΜΠΑΚΟΥ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ    ΑΘΗΝΑ
ΝΟΔΑΡΑ   ΕΛΕΝΗ    ΑΘΗΝΑ
ΣΑΠΡΙΚΗΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΤΑΒΟΥΛΤΖΙΔΟΥ   ΑΘΗΝΑ    ΑΘΗΝΑ
ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΧΑΝΙΑ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ   ΚΛΕΑΝΘΗΣ    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
   
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΑΘΗΝΑ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ    ΑΘΗΝΑ
ΡΟΖΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΛΑΤΣΗΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ    ΑΘΗΝΑ

Προφανώς για να ψηφίσετε πρέπει να είστε οικονομικά τακτοποιημένοι για όλα τα έτη μέχρι και το έτος 2011.

  Όσοι δεν είστε, θα πρέπει να στείλετε έγκαιρα την οικονομική σας εκκρεμότητα στην EUROBANK με αριθμό λογαριασμού 0026-0178-81-0100242400, ή στην ΕΘΝΙΚΗ με αριθμό λογαριασμού 155/296128-87 και φωτοτυπία της απόδειξης κατάθεσης στον Σύλλογο.

Για οποιαδήποτε απορία είμαστε στη διάθεσή σας.


Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεωργάρας Δημήτριος,  Λιγνός Ευθύμιος, Ζωγράφου Ελένη  (τηλ. 210 5562235 - 236) και  Κωνσταντίνος Τσατσούλης (τηλ. 210 3748774 - 6974737433)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(υπόψη κ. Κ. Τσατσούλη)
Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10210 Αθήνα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο

Ο / Η υπογεγραμμέν____ υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας  &  Κοινωνικής Ασφάλισης 
...................................................................……………......................................................................................
μέλος του συλλόγου Τεχνικών & Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας - Υπαλλήλων Υπουργείου Απασχόλησης &  Κοινωνικής Προστασίας  εξουσιοδοτώ την εφορευτική επιτροπή που εξελέγη στην συνέλευση της 30-03-2012 να τοποθετήσει το συνημμένο  φάκελο στην ψηφοδόχο των αρχαιρεσιών της 18-05-2012 σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του συλλόγου.

                          Ο ή Η εξουσιοδοτ_________
 Βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής
του ...................................................


Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο

Ο / Η υπογεγραμμέν____ υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας  &  Κοινωνικής Ασφάλισης 
...................................................................……………......................................................................................
μέλος του συλλόγου Τεχνικών & Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας - Υπαλλήλων Υπουργείου Απασχόλησης &  Κοινωνικής Προστασίας  εξουσιοδοτώ την εφορευτική επιτροπή που εξελέγη στην συνέλευση της 30-03-2012 να τοποθετήσει το συνημμένο  φάκελο στην ψηφοδόχο των αρχαιρεσιών της 18-05-2012 σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του συλλόγου.

                          Ο ή Η εξουσιοδοτ_________
 Βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής
του ...................................................
Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίαςΔεν υπάρχουν σχόλια: