Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

ΕΚΛΟΓΕΣ

     ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10010 Αθήνα  Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com

                                                                                        Αθήνα 30-03-2012

                                                                  ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συλλόγου μας
Συνάδελφοι

Μετά από απόφαση της Γ.Σ. του συλλόγου μας στις 30-03-2012 και την εκλογή εφορευτικής επιτροπής αποτελούμενη από τους συναδέλφους Γεωργάρα Δημήτριο, Λιγνό Ευθύμιο,  Ζωγράφου Ελένη (τηλ. 210 5562235 - 236) και Κωνσταντίνο Τσατσούλη (τηλ. 210 3748774 - 6974737433), αποφασίστηκε να διεξαχθούν εκλογές για  το Διοικητικό   Συμβούλιο   και  την   Ελεγκτική    Επιτροπή    στις 18-05-2012.
Σύμφωνα με το καταστατικό οι συνάδελφοι που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Εφορευτική  Επιτροπή το αργότερο  μέχρι  09 Απριλίου  2012, στo FAX: 210 3748790 (υπόψη κ. K. Τσατσούλη), ή στo FAX: 210-5543524 (υπόψη κ. Ε. Ζωγράφου).
Για την ακριβή ώρα, τη διαδικασία της ψηφοφορίας κλπ, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.
Η εφορευτική επιτροπή
1)    Γεωργάρας Δημήτριος ,
2) Λιγνός Ευθύμιος,
3)    Ζωγράφου Ελένη
4) Κωνσταντίνος Τσατσούλης
ΔΗΛΩΣΗ
ΟΝΟΜΑ: _________________

ΕΠΩΝΥΜΟ: _______________

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: _____________
    ΠΡΟΣ
Την Εφορευτική Επιτροπή του Συλλόγου Τεχνικών - Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας  Υπαλλήλων Υπουργείου Απασχόλησης  & Κοινωνικής Προστασίας.


ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
____________________________        Για τις εκλογές του Συλλόγου μας της  ________________, επιθυμώ να είμαι υποψήφιος για το  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συλλόγου ή για την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)* του Συλλόγου σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο ανεξάρτητων υποψηφιοτήτων. 
Ημερομηνία  ______________    Ο/Η  Δηλων/ουσαΔεν υπάρχουν σχόλια: