Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Αποτελέσματα της σύσκεψης των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Υπουργείου μας   
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


           Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10010 Αθήνα  Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
                                     www.sepeinspector.blogspot.com

                                                                                                                   

                                                                                  Αθήνα 01 Δεκεμβρίου 2011

                                                                                                                        
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα της σύσκεψης των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Υπουργείου μας
  
  Σε υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών μας, και μετά από σχετική πρόσκληση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29.11.2011 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα «Σαμαράκη» η σύσκεψη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Υπουργείου, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες για τη δημιουργία μίας ενιαίας Ομοσπονδίας στην οποία να συμμετέχουν όλα τα Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστικά Όργανα του Υπουργείου.
Η συνάντηση διήρκησε πολλές ώρες, έγινε σε κλίμα συναδελφικότητας και συζητήθηκε το γενικό πλαίσιο λειτουργίας μιας ενδεχόμενης τέτοιας προοπτικής, με τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Συλλογικών Οργανώσεων καθώς και μελών αυτών.
Αποτέλεσμα της σύσκεψης αυτής ήταν, οι όποιες τελικές αποφάσεις να ληφθούν μετά από την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των επιμέρους Συλλογικών Οργάνων.


                                                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο Πρόεδρος                                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας


Καραγιάννης Κωνσταντίνος                                                                         Οικονόμου Βασίλειος


Δεν υπάρχουν σχόλια: