Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


           Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10210 Αθήνα  Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
                                     www.sepeinspector.blogspot.com
           

                                                                                  Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2011
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατά τη συνεδρίασή του την 15.12.2011, αποφάσισε ομόφωνα και προτείνεται η αναστολή του μέτρου των απεργιακών κινητοποιήσεων, που ξεκίνησαν την 04.11.2011 μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών μας, υπό την αίρεση της οριστικής απόφασης της Γενικής μας Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο 15νθήμερο του μηνός Ιανουαρίου.
   Η απόφασή μας αυτή ελήφθη μετά από έντονο σκεπτικισμό και προβληματισμό και αφού λάβαμε υπόψη μας, κατά κύριο λόγο, την συνεχώς αυξανόμενη επιδείνωση της διαμορφούμενης κατάστασης των εργασιακών σχέσεων σε όλες τις δραστηριότητες και την συνεχή καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
   Στην παραπάνω απόφασή μας συνέβαλε και το γεγονός ότι, αφενός μεν κατά την κοινή μας συνάντηση την 14.12.2011 με την Πολιτική Ηγεσία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Επιθεώρησης Εργασίας, αναπτύχθηκαν ενέργειες και προθέσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Επιθεώρηση Εργασίας και τους υπηρετούντες σε αυτή, προθέσεις οι οποίες ευελπιστούμε, αυτή τη φορά, να υλοποιηθούν άμεσα και να μην παραμείνουν ως εξαγγελίες επικοινωνιακού και μόνο χαρακτήρα, αφετέρου δε η παρατηρούμενη και συνεχώς μειούμενη συμμετοχή των μελών μας στις απεργιακές κινητοποιήσεις και για την οποία δεν είναι της παρούσης να αναφερθούμε.

                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο Πρόεδρος                                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας


Καραγιάννης Κωνσταντίνος                                                                  Οικονόμου Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: