Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011   
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


           Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10010 Αθήνα  Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
                                     www.sepeinspector.blogspot.com

                                                                                                                   

                                                                                  Αθήνα 05 Δεκεμβρίου 2011
                                                                                     Αρ. Πρωτ. 70


                                                                             ΠΡΟΣ: Την Ομοσπονδία Συλλόγων       Υπουργείου Εργασίας
                                                                                                (Ο.Σ.ΥΠ.Ε.)
                                                                                                                        
    Σε συνέχεια των συζητήσεων κατά την κοινή μας συνάντηση την 29.11.2011 και σε απάντηση της από 2.12.2011 επιστολή σας, όπως ήδη σας είχαμε ενημερώσει, οι οποιεσδήποτε αποφάσεις και προτάσεις θα ληφθούν από την Γενική Συνέλευση των μελών μας, η οποία και θα πραγματοποιηθεί το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου 2012.


                                                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο Πρόεδρος                                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας


Καραγιάννης Κωνσταντίνος                                                                         Οικονόμου Βασίλειος


Δεν υπάρχουν σχόλια: