Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Ο.Α.Σ.Α.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


           Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10210 Αθήνα  Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
                                                      www.sepeinspector.blogspot.com

                                                                      Αθήνα  19/12/2011
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Ο.Α.Σ.Α.
Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι οι κατηγορίες των ετήσιων καρτών Ο.Α.Σ.Α. που διατίθενται για το 2012 είναι οι εξής:
1.       340,00   για όλα τα μέσα μεταφοράς
       Στην παραπάνω τιμή επί πλέον συμπεριλαμβάνονται:
       α) Προαστιακός και Μετρό μέχρι Κορωπί
       β) Όλες οι λεωφορειακές γραμμές EXPRESS  προς και από το Αεροδρόμιο   «Ελευθέριος Βενιζέλος»
2.       150,00 €  για λεωφορεία – τρόλεϊ – τραμ
       Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι λεωφορειακές γραμμές EXPRESS  προς και από το Αεροδρόμιο   «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Η παρατηρούμενη διαφορά των δύο (2) ευρώ στην κάρτα για όλα τα μέσα (340,00 αντί για 338,00) οφείλεται στην οικονομική επιβάρυνση που είχε ο Συνεταιρισμός Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του οποίου προμηθευόμαστε τις κάρτες,  από την τράπεζα ALPHA BANK κατά το προηγούμενο έτος πληρωμής των καρτών. Το παραστατικό της επιβάρυνσης είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και βρίσκεται στα χέρια της κας Κορμπάκη Αρχοντούλας (Συνεταιρισμός Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών).
Επισημαίνεται ότι η προμήθεια των καρτών μέσω των ενεργειών του Συλλόγου μας είναι προαιρετική.

Η τιμή των καρτών είναι σύμφωνη με την ανακοίνωση του Ο.Α.Σ.Α. και ισχύουν από 01.02.2012  μέχρι 31.01.2013..

Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις παρακάτω Υπηρεσίες: 
Ø      Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών (Τεχνικοί) – Διεύθυνση Προγραμματισμού & Συντονισμού Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης
Ø      ΚΕ.Π.Ε.Κ Αθηνών & Κρήτης
Ø      ΚΕ.Π.Ε.Κ. Πειραιά – Νοτίου Αιγαίου
Ø      ΚΕ.Π.Ε.Κ Δυτικής Αττικής – Πελοποννήσου
Ø      ΚΕ.Π.Ε.Κ Ανατολικής Αττικής – Βορ. Αιγαίου
Ø      Γενική Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας (Διευθύνσεις: Δ 10, Δ11, Δ24) - Τεχνική Υπηρεσία
και επιθυμούν να προμηθευτούν την ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών μέσω του Συλλόγου μας οφείλουν να ορίσουν ένα συνάδελφο από την Υπηρεσία τους που με ευθύνη του θα αναλάβει:
  1. Να συγκεντρώσει τα αντίστοιχα ποσά από κάθε ενδιαφερόμενο και να τα   παραδώσει στον Καραγιάννη Κων/νο ή Φωτιάδη Πρόδρομο (ΚΕΠΕΚ Αθηνών & Κρήτης) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012, που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία.  Ο ίδιος θα παραδώσει και τις αντίστοιχες κάρτες στους ενδιαφερόμενους, συνάδελφους της Υπηρεσίας του και μέλη αυτών.
2.     Μαζί με τα χρήματα επί πλέον θα παραδώσει:
Ø      Συγκεντρωτική αλφαβητική κατάσταση των ενδιαφερομένων με το αντίστοιχο ποσό της αιτούμενης κάρτας.
Ø      Μία έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους φωτογραφίας ταυτότητας) χωρίς σφραγίδα,  που στο πίσω μέρος θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
Σημείωση: Το δικαίωμα κτήσης των παραπάνω καρτών έχουν και τα μέλη των οικογενειών των ενδιαφερομένων.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει στην συγκεντρωτική αλφαβητική κατάσταση να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου και σε ποιο/α συνάδελφο ανήκει.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


             Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Καραγιάννης Κωνσταντίνος                                                        Οικονόμου Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: