Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10010 Αθήνα  Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
               www.sepeinspector.blogspot.com                         

                                                                           
                                                                            Αθήνα   16-03-2012
                                                                            Αρ. Πρωτ. : 81                   

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Συνάδελφοι
Η κατάργηση Διευθύνσεων και Τμημάτων των Υπηρεσιών μας με την προτεινόμενη αναδιοργάνωση του ΣΕΠΕ, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία όλων των εργαζομένων της Χώρας και μάλλιστα σε μία περίοδο, που καταργούνται θεμελιώδεις κατακτήσεις τους συνοδευόμενες από την τεράστια οικονομική ύφεση - εξαθλίωση και δημιουργεί τεράστια προβλήματα δυσλειτουργίας όλων των Υπηρεσιών, αλλά και αβεβαιότητα για το μέλλον όλων των συναδέλφων μας Επιθεωρητών Εργασίας και των οικογενειών τους.
Με αφορμή τα παραπάνω καταγγέλουμε σύσσωμη την Πολιτική  Ηγεσία του Υπουργείου για την απαξίωση του Τομέα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και για τον προκλητικό εμπαιγμό όλων των Επιθεωρητών Εργασίας, που αποτελούν την πρώτη γραμμή του ουσιαστικού και κακώς αμοιβόμενου, επιθεωρησιακού έργου και το οποίο ασκούν σε καθημερινή 24ωρη βάση, κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες και χωρίς την ύπαρξη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής.
Είναι απορίας άξιο πως, ενώ πριν έξι μήνες η ίδια Πολιτική Ηγεσία με την έγκριση της Τρόϊκας ψήφισε το Ν. 3996/2011 με τον οποίο προβλεπόταν η αύξηση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία από επτά (7) σε δέκα πέντε (15), σήμερα η ίδια Πολιτική Ηγεσία προτείνει μόνο τρεις (3) Διευθύνσεις Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία πανελλαδικά και ουσιαστικά καταργεί το 80% των Υπηρεσιών αυτών, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα σε όλα τα επίπεδα.
Η προτεινόμενη αναδιοργάνωση στον Τομέα της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία, με τη δημιουργία σε Πανελλαδικό επίπεδο τριών (3) μόνο Διευθύνσεων!!! και δέκα έξι (16), δέκα επτά (17) και έντεκα (11) αντίστοιχων Τμημάτων για κάθε Διεύθυνση, αναδεικνύει στο μεγαλείο της  την προχειρότητα, τη σκοπιμότητα και τις σκοτεινές μεθοδεύσεις των επαγγελματιών - εμπευστών της αναδιοργάνωσης, που στοχεύουν στην σταδιακή κατάργηση μόνο των Υπηρεσιών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
Μετά τα παραπάνω καλούμε σύσσωμη την Πολιτική Ηγεσία να ακυρώσει αυτό το σχεδιασμό – έκτρωμα και να καθήσει, έστω και τώρα, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, για να συζητήσουμε από κοινού και να καταλήξουμε  στον ορθότερο και τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των νέων δομών του Σ.ΕΠ.Ε. μόνο με επιθεωρησιακά κριτήρια.
Σε αντίθετη περίπτωση, καλούμε όλους τους συναδέλφους- Επιθεωρητές Εργασίας να μην υποκύψουν στους φθηνούς εκβιασμούς της και να ανατρέψουν στην πράξη αυτόν τον ανεδαφικό και ανεφάρμοστο σχεδιασμό, ως μη ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των εργαζομένων της Χώρας, για τον έλεγχο της διασφάλισης της ίδιας της ζωής τους και όχι μόνο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

       Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας
                                                                                                                α.α

Καραγιάννης Κωνσταντίνος                                                           Νέζος Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: