Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

     Τ. Θ. 8053,  Τ. Κ. 10210 Αθήνα  Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
                           www.sepeinspector.blogspot.com
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                              Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012
                                                                                                         Αριθμ. πρωτ. 83
        
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 του  καταστατικού  του Συλλόγου μας, καλούμε τα μέλη μας να παρευρεθούν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (έτους 2012), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης και που έλαβαν χώρα κατά τη διαχειριστική περίοδο από 08.04.2011 μέχρι και 16.03.2012. Συγκεκριμμένα:
1.      Διοικητικός Απολογισμός και έγκριση αυτού
2.      Οικονομικός Απολογισμός και έγκριση αυτού
3.      Έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής και έγκριση αυτής
4.      Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών προς ανάδειξη μελών του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου
5.      Συζήτηση για τρέχοντα θεσμικά και  οικονομικά ζητήματα.
Η Συνέλευση θα γίνει στις 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 10.00 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Πειραιώς 40).
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 6Η Απριλίου 2012,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00  π.μ., στον ίδιο χώρο.
Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  για όσους συναδέλφους μετακινηθούν από Υπηρεσίες εκτός του Νομού Αττικής και παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, θα τους καταβληθεί το ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 ),  για κάλυψη μέρους των εξόδων τους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         Ο  Πρόεδρος                                                                               Ο  Γεν.  Γραμματέας
                                                                                                                           α/α

Καραγιάννης  Κωνσταντίνος                                                                Νέζος Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: