Τρίτη, 11 Μαΐου 2010


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310

Αθήνα 03 Μαΐου 2010
Αρ. Πρωτ. : 7


Προς : Νομαρχία Πειραιά
Διεύθυνση Πολεοδομίας
Γρηγορίου Λαμπράκη 12,
Τ.Κ. 18532, Πειραιάς


Έπειτα από ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας σχετικά με την πιθανότητα μεταστέγασης υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο κτίριο όπου παλαιότερα στεγάζονταν οι καπναποθήκες του εργοστασίου «Κεράνης», παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν υφίσταται θέμα ανεπάρκειας του εν λόγω κτιρίου από πλευράς στατικής και δομικής καταλληλότητας.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. ΓραμματέαςΦραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: