Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310

Αθήνα 10 Μαΐου 2010

Αρ. πρωτ. : 9


Προς: Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε.
κ. Χάλαρη Μιχαήλ


Θέμα: Συμμετοχή μέλους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου στις ομάδες εργασίας για την ανασύσταση του Σ.ΕΠ.Ε.


Κύριε Ειδικέ

Μετά την ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας από τις ομάδες εργασίας σχετικά με την ανασύσταση του Σ.ΕΠ.Ε. και με δεδομένη την σοβαρότητα των θεμάτων που έχουν ήδη συζητηθεί, ζητούμε την ενεργό συμμετοχή του μέλους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας κ. Οικονόμου Βασιλείου στη λειτουργούσα ομάδα εργασίας.
Η συμμετοχή του παραπάνω μέλους θα δώσει τη δυνατότητα να διατυπώσουμε τις θέσεις μας για τα θέματα που πρόκειται να μελετήσει η παραπάνω ομάδα εργασίας που σύμφωνα με τις πληροφορίες αφορούν τον νέο κανονισμό λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε.
Οι θέσεις και οι απόψεις μας για τα θέματα που έχουμε ενημερωθεί, διατυπώνονται στο με αριθ. πρωτοκόλλου 8/10.5.2010 έγγραφό μας.


Για το Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Φραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: