Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310

Αθήνα 10 Μαΐου 2010

Αρ. πρωτ. : 8


Προς: κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Κοιν. : κ. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με την ανασύσταση του Σ.ΕΠ.Ε. και ιδιαίτερα την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του ο Σύλλογός μας εκφράζει τη διαφωνία του για τους παρακάτω λόγους :
Κατά τη γνώμη μας τα σημερινά γεωγραφικά όρια των ΚΕ.Π.Ε.Κ. δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση το βασικό πρόβλημα. Οποιοσδήποτε σχεδιασμός για την αναδιάρθρωση – ανασύσταση του Σ.ΕΠ.Ε. που θα έχει ως γνώμονα μόνο μια αναδιάταξη των ορίων αυτών και τη δημιουργία νέων ΚΕ.Π.Ε.Κ., δεν θα βελτιώσει ουσιαστικά τη λειτουργία των υπηρεσιών.
Το οικονομικό κόστος της γεωγραφικής αναδιάρθρωσης - ανασύστασης των ΚΕ.Π.Ε.Κ. και της λειτουργίας τους είναι πολύ μεγάλο και τέτοιοι πόροι στη σημερινή συγκυρία ούτε υπάρχουν ούτε φαίνεται πως θα υπάρξουν σύντομα (υλικοτεχνική υποδομή, γραφεία, υπηρεσιακά οχήματα, πιστώσεις για εκτός έδρας, συντήρηση μέσων και εξοπλισμών είναι μόνο ορισμένα σημερινά προβλήματα που σε περίπτωση τέτοιας μορφής αναδιάρθρωσης – ανασύστασης είναι προφανές ότι δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν με κάθε συνεπαγόμενη δυσλειτουργία).
Δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό (Επιθεωρητές, διοικητικό προσωπικό) που θα στελεχώσει επαρκώς και αποτελεσματικά νέα ΚΕ.Π.Ε.Κ. και Τμήματα, ούτε σε επίπεδο Διευθυντών ούτε Προϊστάμενων, ούτε Επιθεωρητών, αλλά ούτε και υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Επιπλέον στη σημερινή συγκυρία νέες προσλήψεις φαίνονται μάλλον ως ουτοπία, αλλά και το προσωπικό που ίσως μεταταχθεί από άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες δεν θα μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του Επιθεωρητή Εργασίας για σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η λειτουργία νέων Τμημάτων τη συγκεκριμένη περίοδο θα δημιουργήσει οξυμένα προβλήματα δυσλειτουργίας δεδομένου ότι όσα ήδη υπάρχουν υπολειτουργούν εξαιτίας των προαναφερομένων λόγων (π.χ. υπάρχουν Τμήματα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης τα οποία λειτουργούν με έναν Επιθεωρητή, καθώς και Τμήματα μετρήσεων, τα οποία ποτέ δεν εξοπλίστηκαν κατάλληλα για να λειτουργήσουν).
Αξίζει άλλωστε να σημειωθεί ότι παρόμοια προσπάθεια ανασύστασης του Σ.Ε.Π.Ε. που έγινε με τον Νόμο 3144/03 δεν κατάφερε ποτέ να υλοποιηθεί για όλους τους ανωτέρω λόγους.

Σας ζητούμε λοιπόν να μας διευκρινίσετε :
Για ποιο λόγο προβαίνετε στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ;
Ποια είναι η οικονομική στήριξη από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αλλαγή που προωθείται;
Γιατί μέχρι τώρα θεωρείτε ότι απέτυχε το υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα των υπηρεσιών ;
Επισημαίνεται ότι πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι ότι η αναδιάρθρωση του Σ.ΕΠ.Ε. θα έπρεπε να ξεκινήσει με αρχικό στόχο τη θεσμική θωράκιση και την οικονομική και διοικητική ανεξαρτησία του.


Για το Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Φραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: