Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com
Αθήνα, 03-09-2010
Αρ. Πρωτ. : 17

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έπειτα από σχετική απόφαση του Δ.Σ., απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη των εξόδων των συναδέλφων - μελών του Συλλόγου μας, στις περιπτώσεις δικαστικής εμπλοκής σε θέματα που αφορούν την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αποτελεί η προηγούμενη επικοινωνία, η ενημέρωση και η σύμφωνη γνώμη των μελών του Δ.Σ. πριν από κάθε ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο της προτίμησής τους.

Για το Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Φραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος