Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com


Αθήνα 5 Οκτωβρίου 2010
Αριθμ. πρωτ. 24

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με Θέματα:
1. Διοικητικός Απολογισμός και προγραμματισμός δράσης
2. Οικονομικός Απολογισμός – Οικονομική ενημερότητα μελών
3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. του Συλλόγου
4. Ανασύσταση του ΣΕΠΕ - Σύσταση Γενικής Γραμματείας
5. Πολιτιστική εκδήλωση για τα μέλη μας.

Η Συνέλευση θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου 2010, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Πειραιώς 40).

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 1 Νοεμβρίου 2010, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση των εξελίξεων για την ανασύσταση – αναβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε. και οι συνεχείς διαβουλεύσεις αποτελούν το επίκεντρό της, θεωρούμε ότι η παρούσα Γενική Συνέλευση έχει για όλους μας μία ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία.
Επειδή Σύλλογος είμαστε όλοι μας, καλούμε τους συναδέλφους, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, να συμμετέχουν ενεργά και με τις απόψεις και προτάσεις τους να συνδράμουν στην κοινή μας προσπάθεια, εμπλουτίζοντας με επιχειρήματα την εκπροσώπηση του Συλλόγου μας στις συνεχιζόμενες συζητήσεις - διαβουλεύσεις με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου και τους Κοινωνικούς Εταίρους.

Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών μας να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και να διευκολύνουν την μετακίνηση των συναδέλφων, για την παρουσία τους στη Συνέλευση.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για όσους συναδέλφους μετακινηθούν από Υπηρεσίες εκτός του Νομού Αττικής και παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, θα τους καταβληθεί το ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 €), για κάλυψη μέρους των εξόδων τους.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στη Γενική Συνέλευση έχει προσκληθεί να παρευρίσκεται η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου.



Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Φραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: