Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΑΣΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 210 3702319, Fax: 210 3702310
www.sepeinspector.blogspot.com


Αθήνα, 05-10-2010
Αρ. Πρωτ. : 25

ΠΡΟΣ: Όλους τους συναδέλφους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συνάδελφοι,

Αναφορικά με την ανακοίνωση του Συλλόγου των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας για τη δήθεν αποκλειστική «επιτυχία» χορήγησης του επιδόματος ΑΣΕ, φρονούμε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή με τις υπάρχουσες συγκυρίες και τις διαρκείς επιπτώσεις στην εκτιμώμενη συνεχή μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων κανένας Σύλλογος, καμία Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση δεν θα έπρεπε να θριαμβολογεί. Πόσον μάλλον να στρέφεται ένας Σύλλογος εργαζομένων άμεσα ή έμμεσα ενάντια σε άλλον.
Το ύφος, το περιεχόμενο και η γλώσσα της προαναφερόμενης ανακοίνωσης θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων-μελών του, αλλά μόνο ορισμένα από τα μέλη της διοίκησής του. Εμείς δεν θα θριαμβολογήσουμε για το ποσοστό συμμετοχής του Συλλόγου μας στην κατοχύρωση του ΑΣΕ (άλλωστε, ο πρώην Υπουργός, ο Γεν. Γραμματέας και ο Ειδικός Γραμματέας γνωρίζουν καλύτερα τους αγώνες και τις προσπάθειές μας για την κατοχύρωση του ανωτέρω επιδόματος).

Χρόνια τώρα κάποιοι «συνάδελφοι» λειτουργούν υπονομευτικά σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του ΣΕΠΕ με σκοπό την εξυπηρέτηση ατομικών τους επιδιώξεων με αποτέλεσμα αυτό να μην μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και σύμφωνα με τις ικανότητες του στελεχιακού δυναμικού του. Παρ’ όλο που όλοι οι Υπουργοί Εργασίας στο παρελθόν μας δήλωναν την καλή τους πρόθεση και διάθεση για την αναβάθμιση και αυτοτέλεια του ΣΕΠΕ, τελικά καταλήγαμε να βρίσκουμε απέναντί μας τους γνωστούς υπηρεσιακούς ή μή παράγοντες που τους επηρεάζουν αρνητικά (βλέπε αρχικό νομοσχέδιο επί υπουργίας κ. Τσιτουρίδη).

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι ο Σύλλογός μας διαχρονικά αλλά και τώρα αρνείται να παίξει το παιχνίδι που ορισμένοι επιθυμούν και οδηγεί στον διχασμό των υπαλλήλων του Υπουργείου μας. Αντιθέτως, δηλώνουμε ότι θα σταθούμε δίπλα στους δίκαιους αγώνες οποιουδήποτε συναδέλφου του Υπουργείου (μέλους μας ή μη) για να διεκδικήσει όποιο επίδομα δικαιούται ανάλογα με την εργασία που εκτελεί. Το ίδιο όμως επιθυμούμε κι εμείς. Αδιαφορούμε για τις άδικες επιθέσεις εναντίoν του Συλλόγου μας και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο σθένος τις προσπάθειες για ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων όλων των Επιθεωρητών και υπαλλήλων του Υπουργείου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς σε όλους τους εργαζόμενους του Υπουργείου μας.


Για το Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Φραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: