Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΟΕΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310

Αθήνα, 16 Μαΐου 2011
Αρ. Πρωτ. : 55

Προς : Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου
Οργανισμού Εργατικής Εστίας
κ. Τσιμπίδα Βασιλική


Κοιν.: 1) Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Νταλάρα Άννα
2) Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε.
κ. Χάλαρη Μιχαήλ
3) Όλα τα Μέλη Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.
(ως συνημμένος πίνακας)Θέμα: Επιχορήγηση του Συλλόγου μας.
Σχετικά: Το με αρ. πρωτ. 47/3-3-2011 έγγραφό μας.


Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας και δεδομένου ότι έως σήμερα δεν έχουμε λάβει από τον Οργανισμό καμία απάντηση (παρά το γεγονός ότι ήδη έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πλέον των δύο μηνών), επανερχόμαστε στο αίτημα το οποίο σας είχαμε υποβάλλει για διάθεση στο Ταμείο του Συλλόγου μας από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), ποσού αντίστοιχου με αυτό που έχετε αποφασίσει να χορηγήσετε σε άλλο Σύλλογο του Υπουργείου μας, για την ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, της πνευματικής και σωματικής καλλιέργειας και της ψυχαγωγίας των μελών μας.
Επιπλέον, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως για τα κάτωθι:
1) Αν για το έτος 2011 παραμένει σε εκκρεμότητα ή έχει ήδη εκταμιευτεί το σύνολο ή μέρος του ποσού που έχει αποφασισθεί να χορηγηθεί σε άλλο Σύλλογο του Υπουργείου μας, καθώς και το ύψος του ποσού αυτού στην περίπτωση εκταμίευσης.
2) Τα συνολικά ποσά που έχουν διατεθεί σε Συλλόγους του Υπουργείου μας κατά τα παρελθόντα έτη για τον ίδιο σκοπό, με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, που διατηρείτε στο αρχείο σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Καραγιάννης Κων/νος Οικονόμου Βασίλειος

Πίνακας αποδεκτών:

Α΄ Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Γιαννόπουλος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)

Β’ Αντιπρόεδρος
Λεωνίδας Καραθανάσης (Γ.Σ.Ε.Ε.)

Κυβερνητικός Επίτροπος
Άννα Στρατινάκη

Αναπληρωτής Κυβερνητικού Επιτρόπου
Αφροδίτη Κορφιάτη

Τακτικά μέλη
Νικόλαος Κιουτσούκης (Γ.Σ.Ε.Ε.)
Γεώργιος Κρίκας (Γ.Σ.Ε.Ε.)
Ρένα Μπαρδάνη (Σ..Ε.Β.)
Μιχάλης Μπαξεβάνης (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Ηλίας Μακρόπουλος (Εκπρόσωπος ΥΕ&ΚΑ)
Ευδοκία Χρυσάνθου (Εκπρόσωπος ΥΕ&ΚΑ)
Ευαγγελία Λιουδάκη (Εκπρόσωπος ΥΕ&ΚΑ)
Αναστάσιος Πολύδερας (Εκπρόσωπος εργαζομένων ΟΕΕ)
Μιχάλης Αλεφαντινός (Εκπρόσωπος εργαζομένων ΟΕΕ)

Αναπληρωματικά μέλη
Γεώργιος Τσαλικάκης (Γ.Σ.Ε.Ε.)
Παναγιώτης Πολυμενάκος (Γ.Σ.Ε.Ε.)
Κατερίνα Δασκαλάκη (Σ..Ε.Β.)
Ελένη Λιάγκουρα (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Αθανάσιος Θωμόπουλος (Εκπρόσωπος ΥΕ&ΚΑ)
Κυριακή Παπαδοπούλου (Εκπρόσωπος ΥΕ&ΚΑ)
Κωνσταντίνος Τσολομύτης (Εκπρόσωπος ΥΕ&ΚΑ)
Αγγελική Αργυροπούλου (Εκπρόσωπος εργαζομένων ΟΕΕ)
Σταύρος Κιλέτσης (Εκπρόσωπος εργαζομένων ΟΕΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: