Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή τη διακοπή της εκδίκασης της υπόθεσης που ανέκυψε αναφορικά με τους δύο συναδέλφους μας, οι οποίοι το Σάββατο 24.9.2011 εκδιώχθηκαν και κατά την άποψή μας στην ουσία διαπομπεύτηκαν ευρισκόμενοι σε διατεταγμένη υπηρεσία, αλλά και το γενικότερο αρνητικό κλίμα που διαμορφώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε βάρος των Επιθεωρητών Εργασίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αποφασίσαμε την αποχή από την εργασία μας την Τρίτη 04.10.2011 και από ώρα 09.30΄ - 13.30΄, ημέρα και ώρα κατά την οποία συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης.
Προς το σκοπό αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα των Υπηρεσιών του Ν. Αττικής με την παρουσία τους να διατρανώσουμε όλοι μαζί την συμπαράστασή μας στην παράλογη δοκιμασία των συναδέλφων μας.
Τέλος καλούμε την Πολιτική Ηγεσία να πάρει σαφή και δημόσια θέση καταδικάζοντας τα παραπάνω ή και παρόμοια γεγονότα και να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο και μέσο, για τη διασφάλιση της προστασίας όλων των συναδέλφων Επιθεωρητών Εργασίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Καραγιάννης Κωνσταντίνος Οικονόμου Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: