Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ,

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ

Φράγκων 14, Θεσσαλονίκη 54012,

τηλ./fax : 2310 531730

http://vimaepitheoriton.blogspot.com/

E-mail : vimaepitheoriton@gmail.com

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ.Θ. 8053, Αθήνα 10010,

τηλ.: 210 3702319, fax: 210 3702310

http://sepeinspector.blogspot.com/

Ε-mail : epitherg@gmail.com

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2011

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Προς:

α) Τον Πρωθυπουργό της Χώρας

κ. Γεώργιο Παπανδρέου

β) Τον Υπουργό Εργασίας και

Κοιν. Ασφάλισης

κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη

γ) Τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης

κ. Ιωάννη Κουτσούκο

δ) Τη Γ. Γραμματέα Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης

κα Άννα Στρατινάκη

ε) Τον Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε

κ. Μιχάλη Χάλαρη

στ) Τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων

στ) Διαρκείς Επιτροπές Οικονομικών & Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων

Η πλήρης απαξίωση και αποκαθήλωση του Σ.ΕΠ.Ε ολοκληρώνεται. Όλος ο μηχανισμός προστασίας των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων και της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων συνθλίβεται συθέμελα.

1. Το λειτουργικό μηχανισμό του Σ.ΕΠ.Ε κλόνισε σοβαρά ο πολυαναμενόμενος Ν. 3996/2011. Οι παρενέργειες από τις άστοχες, μη ρεαλιστικές, εν πολλοίς γραφειοκρατικές και καθαρά επικοινωνιακού χαρακτήρα ρυθμίσεις του βρίσκονται πια σε πλήρη εξέλιξη, προκαλώντας σύγχυση στους Επιθεωρητές Εργασίας, αλλά και στους πολίτες που συναλλάσσονται καθημερινά με τις υπηρεσίες του. Όλοι οι κίνδυνοι που εγκυμονούσαν οι εν λόγω διατάξεις για την ήδη εύθραυστη λειτουργία του είχαν εγκαίρως επισημανθεί και αναδειχθεί από τους Συλλόγους μας.

Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε.

Οι αρρυθμίες στην πραγμάτωση του έργου των Επιθεωρητών Εργασίας επιτείνονται από το γεγονός ότι η ηγεσία του Υπουργείου ήταν απροετοίμαστη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που μετά πάσα βεβαιότητα θα αναφύονταν κατά την εφαρμογή των νέων διατάξεων και την πρόβλεψη νέων διαδικασιών, αφού ακόμη και σήμερα, μετά την πάροδο δύο μηνών και πλέον, δεν έχει εκδοθεί ούτε μια εγκύκλιος για τα τρέχοντα ζητήματα που έχουν ανακύψει και απαιτούν άμεση και ενιαία εφαρμογή. Και τούτο σε αντίθεση με τα ζητήματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος για τα οποία καθημερινά εκδίδονται και αναρτώνται στο διαδίκτυο σχετικοί εγκύκλιοι.

2. Τα τελευταία χρόνια οι Επιθεωρητές Εργασίας βιώνουμε τη σταδιακή υποβάθμιση των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε, μέσω της συνεχούς υποστελέχωσής του και της έλλειψης των βασικών υποδομών.

Σε πολλές περιοχές, όπως στη Χαλκιδική, Σάμο, Ευρυτανία, Φωκίδα, Πέλλα και Ρόδο για μεγάλο χρονικό διάστημα οι υπηρεσίες είναι μονοπρόσωπες (με την λίστα αυτή να μεγαλώνει διαρκώς και να προστίθενται περιοχές όπως τα Γρεβενά και η Πτολεμαΐδα), με τους Επιθεωρητές Εργασίας που υπηρετούν σ’ αυτές να καταβάλλουν υπεράνθρωπες και αγωνιώδεις προσπάθειες ν’ ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Τα όρια τους έχουν εξαντληθεί. Απειλείται πια σοβαρά η υγεία τους. Ποιος θ’ αναλάβει την ευθύνη από ενδεχόμενη βλάβη της εξαιτίας των συνθηκών εργασίας τους; Στο πλευρό τους συμπαρίστανται όλοι οι φορείς και η τοπική κοινωνία. Το εν λόγω θέμα το έχουμε αναδείξει επανειλημμένως. Εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί οριστική λύση, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν εις γνώση μας, εκκρεμούν αιτήσεις εκούσιας μετάταξης, για τις εν λόγω περιοχές.

Η κατάσταση στις Επιθεωρήσεις Εργασίας μετά και τις τελευταίες αποχωρήσεις Επιθεωρητών Εργασίας, λόγω συνταξιοδότησης, τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη και ανέλεγκτη. Η αθρόα έξοδος εκατοντάδων συναδέλφων μας προκαλεί ασφυξία στις υπηρεσίες. Η τραγική έλλειψη πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των υπηρεσιών ακόμα και για τις δαπάνες καθαριότητας καθώς και μέσων μεταφοράς (υπηρεσιακών αυτοκινήτων) καθιστά πλέον αδύνατη τη στοιχειώδη διεκπεραίωση των καθηκόντων μας.

3. Μέσα σ’ αυτό το ελλειμματικό και στερητικό εργασιακό περιβάλλον για τους Επιθεωρητές Εργασίας, πληροφορούμεθα ότι τέθηκε ζήτημα μείωσης των οργανικών μονάδων, κατά 30%, και του Σ.ΕΠ.Ε. Η υλοποίηση όμως μιας τέτοιας πρότασης-εντολής, εν προκειμένω, εκτός του ότι είναι παράλογη, λόγω των υφιστάμενων αντικειμενικών δεδομένων που αναλύθηκαν ανωτέρω, προσκρούει κατ’ αρχήν στα άρθρα 10 και 11 της 81 ΔΣΕ, σύμφωνα με τα οποία, «ο αριθμός των επιθεωρήσεων εργασίας δέον να είναι επαρκής διά ασφαλή και την αποτελεσματικήν λειτουργίαν της υπηρεσίας επιθεωρήσεως» και «η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προς παροχήν εις τους επιθεωρητάς εργασίας τοπικών γραφείων, κατάλληλων προς εξυπηρέτησιν των αναγκών της υπηρεσίας και προσιτών εις οιονδήποτε ενδιαφερόμενον», η οποία είναι απολύτως δεσμευτική για τη χώρα. Εξάλλου, αντίκειται και στην υποχρέωση που έχει αναλάβει η χώρα, βάσει του μνημονίου που υπέγραψε, να στελεχώσει επαρκώς το Σ.ΕΠ.Ε. Επιπλέον, δεν έχει ακόμη στεγνώσει η μελάνη του Ν. 3996/2011, όπου προβλέφθηκαν οι οργανικές θέσεις και μονάδες του Σ.ΕΠ.Ε, προφανώς κατόπιν εκτίμησης και αξιολόγησης των πραγματικών αναγκών. Αν κάτι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα κινείται προς την κατεύθυνση της επαύξησης και όχι της μείωσής τους, λόγω των πρόσθετων καθηκόντων και της γραφειοκρατίας, με τα οποία επιβαρύνθηκαν οι Επιθεωρητές Εργασίας. Από τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 35 του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου που δημοσιεύτηκε προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν είναι κατηγορηματική και απόλυτη η σε κάθε περίπτωση μείωση του προσωπικού, αλλά εφόσον κριθεί αναγκαίο, υφίσταται η δυνατότητα ενίσχυσης υπηρεσιών με πρόσθετο προσωπικό. Σ’ αυτήν ακριβώς την κατηγορία υπάγεται το Σ.ΕΠ.Ε.

Σας καλούμε λοιπόν, να θέσετε υπόψη των αρμοδίων πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων τ’ ανωτέρω και το εν λόγω ζήτημα να μην προχωρήσει περαιτέρω. Για τους ίδιους λόγους ζητούμε να μην ισχύσει η εργασιακή εφεδρεία για τους υπαλλήλους του Σ.ΕΠ.Ε και με ρητή διάταξη νόμου να συμπεριληφθούν στην κατηγορία αυτών που εξαιρούνται.

4. Τα χτυπήματα όμως που δεχόμαστε είναι απανωτά και πολλαπλά. Τα επαναλαμβανόμενα και με ραγδαίο βαθμό αυξανόμενα φαινόμενα βίας και τρομοκρατίας που αφορούν στην άσκηση των ελεγκτικών μας καθηκόντων έχουν υπερβεί κάθε ανεκτό όριο και μας έχουν καταρρακώσει ηθικά. Σ’ όλη την χώρα οι Επιθεωρητές Εργασίας δέχονται απρόκλητες, χυδαίες και υβριστικές επιθέσεις, βαλλόμενες κατά του προσώπου τους, της επαγγελματικής τιμής και αξίας τους, ακόμα και κατά της ίδιας της προσωπικής ελευθερίας και σωματικής τους ακεραιότητας. Βέροια, Βόλος, Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Καβάλα, Τρίκαλα, Νίκαια, Χανιά, είναι μερικές μόνο περιπτώσεις, όπου ο κάθε λογής παράνομος και κακόπιστος εργοδότης, εκμεταλλευόμενος την αδράνεια της πολιτείας, που όλα αυτά τα χρόνια άφησε ανυπεράσπιστο, έκθετο και άοπλο τον Επιθεωρητή Εργασίας, στράφηκε εναντίον του, προκειμένου ν’ απαλλαγεί από τις συνέπειες του νόμου. Της πολιτείας που με τις πράξεις ή παραλείψεις της συνιστά τον ηθικό αυτουργό όλων αυτών των παραβατικών και αξιόποινων εναντίον του συμπεριφορών.

Σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα στην απαιτούμενη θεσμική και ουσιαστική θωράκιση των Επιθεωρητών Εργασίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση προτείνουμε:

· Την άρση της δυνατότητας των ανωνύμων καταγγελιών. Κάθε καταγγέλλων οφείλει να θέτει στη διάθεση των υπαλλήλων του Σ.ΕΠ.Ε τα στοιχεία του, καθώς η ανωνυμία του ούτως ή άλλως προστατεύεται από το ειδικό υπηρεσιακό απόρρητο που τους δεσμεύει.

· Πλήρη νομική συνδρομή και υποστήριξη, καθ’ όλο το 24ωρο στους Επιθεωρητές Εργασίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, από συνεργαζόμενους κατά τόπον εξειδικευμένους δικηγόρους, αμειβόμενους κατ’ αποκοπή.

· Σύνταξη εγκυκλίου για την ενιαία συμπεριφορά και αντιμετώπιση περιστατικών βίας κατά των Επιθεωρητών Εργασίας, ώστε ν’ αποφεύγονται αιφνιδιασμοί και να λαμβάνονται τ’ αναγκαία μέτρα αυτοπροστασίας.

5. Την τελευταία πράξη της δραματικής μας κατάστασης, εξαιτίας όλων των ανωτέρω, ήλθε να γράψει η τραγική μισθολογική μας υποβάθμιση με το σχετικό σχέδιο νόμου που δημοσιοποιήθηκε εντός της εβδομάδος. Αυτή ολοκληρώνει την πλήρη απαξίωση της προσωπικότητας και του έργου των Επιθεωρητών Εργασίας.

Σας είχαμε ενημερώσει εγκαίρως για το ζήτημα της μισθολογικής μας αντιμετώπισης αναπτύσσοντας πλήρη νομική και πραγματική επιχειρηματολογία. Όμως εκ του αποτελέσματος δε φαίνεται να ελήφθη υπόψη. Έχετε διερωτηθεί ποιος εργοδότης θα σεβαστεί έναν υπάλληλο-ελεγκτή των 900€ ; Και περαιτέρω, πώς είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται έλεγχοι χωρίς την ύπαρξη υπηρεσιακών αυτοκινήτων, αλλά και τη μη σύγχρονη καταβολή των εξόδων κίνησης; Είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων εκτός κανονικού ωραρίου, χωρίς την καταβολή της αναλογούσας αμοιβής; Σε ποιο κράτος δικαίου μπορούν να εφαρμοστούν όλα αυτά;

Επειδή και το εν λόγω ζήτημα βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της επεξεργασίας, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε τουλάχιστον να ενταχθούμε στους δικαιούχους τόσο του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας, ποσού 150€ μηνιαίως, όσο και κινήτρου επίτευξης δημοσιονομικών στόχων, που έχει τη μορφή ποσοστιαίας προσαύξησης του βασικού μηνιαίου μισθού, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το σχετικό νομοσχέδιο ή να εφαρμοστεί ισοδύναμο μέτρο που θ’ αντισταθμίζει οικονομικά την απώλεια του ελεγκτικού επιδόματος. Επιπλέον, εκκρεμεί η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση επιπλέον ποσοστού 20% από την επιβολή των προστίμων ως έσοδο του προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε, δυνάμει του άρθρου 14 του Ν. 3996/2011. Και βέβαια πρέπει με κάθε τρόπο να διασφαλιστούν οι πιστώσεις για τα έξοδα μετακίνησής μας και την αμοιβή για την υπερωριακή κλπ. απασχόλησή μας.

Επιπλέον η άδικη, αντισυνταγματική και μεροληπτική πρόβλεψη της παραγράφου 4, του άρθρου 6 του Κεφαλαίου 2, του ιδίου σχεδίου νόμου, η οποία γενικά καταργεί κάθε έννοια ισοτιμίας μεταξύ όλων των ήδη υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων που πρόκειται να διοριστούν ή να μεταταχθούν από τις ΔΕΚΟ και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, μετά την ψήφιση του εν λόγω νόμου, αναφορικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, συνιστά μια απαράδεκτη πρακτική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα, σε κανέναν νεοδιοριζόμενο δημόσιο υπάλληλο δεν αναγνωριζόταν η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, παρόλο που σε πολλούς διαγωνισμούς που διενεργούνταν μέσω του Α.Σ.Ε.Π. απαιτούνταν ως κύριο ή ως δευτερεύον προσόν διορισμού μια ελάχιστη σχετική με το αντικείμενο της θέσης προϋπηρεσία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα (προσόν κατά προτεραιότητα ή μοριοδοτούμενο), όπως έγινε για παράδειγμα στο Υπουργείο μας με το διαγωνισμό του έτους 2000 για την πρόσληψη Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών, όπου ως κύριο και κατά προτεραιότητα προσόν θεωρούνταν η 3ετής προϋπηρεσία σε θέση τεχνικού ασφάλειας στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Αυτή η ολοκληρωτική, από κάθε άποψη, υποβάθμισή μας γεννά εύλογες αμφιβολίες στην κοινωνία για την αληθινή βούληση ύπαρξης ενός ικανού μηχανισμού ελέγχου της αγοράς εργασίας, της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και της ανασφάλιστης απασχόλησης. Εμείς, όπως αποδεικνύουμε εμπράκτως, θέτουμε όλες τις εργασιακές μας δυνάμεις, τις ικανότητες, το φιλότιμό μας. Σε εσάς αναλογεί η ευθύνη ν’ άρετε την καχυποψία, λαμβάνοντας μέριμνα για όλα τ’ ανωτέρω ζητήματα. Διεθνή νομική υπεροπλία και βασική επιχειρηματολογία για την αντιμετώπισή τους, την οποία επανειλημμένως έχουμε αναδείξει, παρέχει η 81 ΔΣΕ, την προστασία της οποίας θα επιδιώξουμε με κάθε νόμιμο μέσο και σε διεθνές επίπεδο.

Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες των καιρών. Όμως όπως έχουμε επισημάνει και άλλοτε, κάθε πολιτεία που θέλει να οικοδομήσει ένα οργανωμένο κράτος και να είναι ευνομούμενη πρέπει να διαθέτει ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αυτή η επιλογή είναι μονόδρομος και είναι αυτή που πρέπει ν’ ακολουθήσετε για μια επιτυχή πορεία.

Για το Δ.Σ.

του Συλλόγου ΜΘΘΗ

Η Πρόεδρος

Χαριτίνη Καραγιώργη

Η Γραμματέας

Ευαγγελία Μπογιατζόγλου

Για το Δ.Σ.

του Συλλόγου ΤΥΕΕ

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Ο Γραμματέας

Βασίλειος Οικονόμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: